Skiss över perrongen på framtida stationen med ett konstverk monterat på västra väggen. Illustration: 10A

Skiss över perrongen på framtida stationen med konstverket Amarcord av Juri Markkula monterat på västra väggen. Illustration: 10A

Konst i stationsområdet

Det kommer att finnas tre konstverk i området - i stationshuset, på södra stationstorget och längs västra trågväggen. Under byggtiden för Varbergstunneln har olika konstprojekt smyckat byggplanket.

Två konstverk under byggtiden

Projekt Konst under byggtid genomfördes 2021-2023. Initiativet kommer från Trafikverket och Varbergs kommun i samråd med Statens konstråd.

Ska vi leka?

På planket utmed Engelska parken har konstnären Ana Carolina Fleming gjort en stora muralmålningen med titeln Ska vi leka?

Utsikter

Längs planket på Västra Vallgatan och i gångbron har konstnär Johannes Helldén, tillsammans med Frans Magnusson och Jonas Runberger White arkitekter, skapat ett antal tittskåp med nya utsikter.

Läs mer om konstprojekten på Trafikverkets webbplats:

Konst under byggtid - www.trafikverket.se Länk till annan webbplats.

Vid perrongerna

Amarcord - ett skimrande hav med Västerhavets ljus och skiftningar - ska pryda perrongväggen på västra sidan av tråget. Konstnären heter Juri Markkula.

Beställare av konsten är Trafikverket och Jernhusen i samverkan med Varbergs kommun och Statens konstråd.

Konst på trågväggen i framtida stationen - www.trafikverket.se Länk till annan webbplats.

Arbete pågår: Amarcord i Varberg - Statens konstråd (statenskonstrad.se) Länk till annan webbplats.

I stationshuset

Val av konstnär och konstverk presenteras inom kort.

I stationsområdet

En fyra meter hög bronsskulptur kommer att stå på södra stationstorget och välkomna folk till tågstationen när Joakim Ojanens verk "Horisonten - att ta emot en sol" tar form.

Figuren är återkommande i Ojanens konstnärskap och färgerna på figuren i Varberg är hämtade från himlen när den skiftar från blått till rosa under en solnedgång. Mot stationshuset finns ett antal klot av högpolerad brons placerade, som symboliserar solar som plockats ner från himlen. Både figuren och solarna kan komma att bli belysta när det är mörkt ute.

En figur plockar ner solnedgångarna på södra stationstorget

Konstverket "Horisonten - att ta emot en sol"

Publicerad den:

Senast Ändrad: