Skiss över Varbergs nya stationshus från utsidan med folk som går och cyklar. 

Arkitekt: OKIDOKI, illustration: Tengbom

Nya stationshuset

Jernhusen bygger Varbergs nya stationshus 150 meter norr om dagens stationsbyggnad. Stationen kommer att ligga i marknivå och ha hissar och trappor ner till perrongerna och spåren.

Sten, trä och vågor

Stationshuset har en bas av sten, en lättare övre del i trä och ett vågformat tak. Materialen knyter an till viktiga värden för staden, som stenhuggartraditionen, trä som en viktig exportvara och kusten i Varberg.

Inte bara en väntsal

I stationshuset på plan 1 kommer det att finnas en rymlig väntsalsfunktion och resenärsservice i form av kiosk, café, service, resebutik och restauranger. Genom trappor och hissar når man järnvägsspåren som ligger under stationen.

På plan 2, en mindre takvåning, kommer det att finnas personalutrymmen för trafikerande företag, pausrum för verksamheter i stationen samt teknikutrymmen.

Skiss över interiör på Varbergs nya station med vänthall, ljus trätak och fönster med spröjs.

Arkitekt: OKIDOKI, illustration: Tengbom

"Stationen vid havet"

Hösten 2017 bjöd Jernhusen tillsammans med Varbergs kommun, Region Halland och Trafikverket in till ett parallellt uppdrag för gestaltningen av den nya stationsbyggnaden i Varberg. Beställargruppen beslutade att gå vidare med Okidokis förslag, "Stationen vid havet", som omfattar en ny tågstation med vänthallar, butiker, kontor och serviceutrymmen.

Senast publicerad:

Fakta

Jernhusen bygger ett nytt stationshus, 150 meter norr om dagens stationshus.