Visualisering av den del av etapp 1 som kommer ligga närmast Hoken. Man ser det hörnhus Skanska ska bygga och folk utanför en restaurang på bottenvåningen. Här finns människor av olika åldrar. En av dem sitter i rullstol, en pappa hjälper sitt barn att knyta skorna.

Bo i Västerport

Så här gör du för att anmäla intresse för en lägenhet i Västerport.

  • 50 procent av bostadsrätterna i Västerport etapp 1 kommer att förmedlas genom kommunens bostadsrättskö.
  • Resterande 50 procent förmedlar byggaktörerna själva. Många av dem har egna köer och intresselistor. Andra tar hjälp av mäklare.
  • Hyresrätter förmedlas enbart av byggaktörerna.

Två sätt

Det finns alltså två sätt att anmäla intresse för en bostadsrätt.

  1. Anmäla sig till kommunens tomt och/eller bostadsrättskö.
    Länk till anmälan hittar du i högerspalten. Kryssa i alternativet "Centrum".
  2. Sätta upp sig på en kö/intressentlista hos en eller flera byggaktörer.
    Länk till uppgifter om våra byggaktörer hittar du i högerspalten.
  3. Är du intresserad av en hyresrätt gäller samma som i punkt 2.

Samarbete

Bostadsrättskön är endast en förmedlingstjänst, kommunen skriver inga avtal. Vår markförvaltare kommer samarbeta med de aktuella mäklarna – eller aktören själv – när det blir dags för förmedling. Står du i kö både hos kommunen och hos mäklare, får du den köplats som är mest fördelaktig.

När börjar det byggas?

På grund av överklagandeprocessen är projekt Västerport försenat. Domen från Mark- och miljööverdomstolen som meddelar att detaljplanen nu är godkänd och har vunnit laga kraft kom den 31 januari 2024. Än är det för tidigt att ange en exakt tidplan, men mycket preliminärt kan byggstart för de första husen ske tidigast slutet av 2026 eller början av 2027.

Utbyggnaden kommer börja med husen i söder och fortsätta norrut.

Byggaktörerna i etapp 1

Senast publicerad:

Kontakt
Cecilia Werner
Kommunikationsansvarig

Fakta

I Västerport etapp 1 kommer det att byggas cirka 500 lägenheter.

75 procent av lägenheterna blir bostadsrätter och 25 procent hyresrätter.