Visualisering av hur etapp 1 i Västerport kommer att se ut från nordväst, med ryggen åt första vik. Stadsdelen syns till höger i bild, och fästningen till vänster.

Varbergs nya stadsdel vid havet

Mellan havet och staden kommer Västerport att växa fram. Målet är en levande och välkomnande stadsdel. Här ska det bli mer av allt som är bra med Varberg.

En barriär som försvinner

I mer än 100 år har hamn och järnväg legat som en barriär mellan hav och stad. När tunneln är klar och industrihamnen flyttar till nya Farehamnen öppnas ett tidigare stängt område upp. Ett kalt industriområde kommer omvandlas till en levande stad med hus och gator, torg och park.

Västerport och den gamla staden kommer att ligga sida vid sida och länkas ihop genom att Engelbrektsgatan, Magasinsgatan och Baggens gränd förlängs ända till vattnet.

Mer strandpromenad

Den 650 meter långa kajen där lastfartygen ligger idag, kommer att förvandlas till Kajpromenaden: en förlängning av Strandpromenaden och en plats för promenader, folkliv, caféer och andra mötesplatser. I framtiden kommer du att kunna ta dig från Apelviken, vidare längs med havet, förbi hamnbassängen och sedan ända till Getterön.

En blandad stad

En medveten satsning på offentliga miljöer och på verksamheter i husens bottenvåningar ska hjälpa till att skapa en levande stadsdel med många människor i rörelse. Målet är att det ska finnas något för alla i Västerport. Området tillhör alla Varbergsbor och besökare - precis som området kring Fästningen och Strandpromenaden gör idag.

Porten mot Väster

Namnet Västerport har tagits fram av Varbergsborna. Som en del i Medborgardialogen 2014 fick alla som ville lämna in namnförslag på vad Varbergs nya stadsdel skulle heta. Av 279 inlämnade förslag valdes tre stycken ut. Av dessa röstades Västerport fram. Eftersom ordet "port" betyder "hamn" på engelska passar det ju bra för en stadsdel som ligger på gammal hamnmark!

Filmer och karta

Här nedanför kan du se en övergripande strukturplan över nya stadsdelen. Det finns också filmer och bilder som visar hur det kommer att bli.
Hur ska det bli? Filmer och bilder.

Karta över Västerports kommande struktur med gator och kvarter. Etapp 1 utmärkt i gult.

Det gula området är etapp 1. Klicka på bilden om du vill ha den större.

Inriktningsbeslut och planprogram

2016 antog kommunfullmäktige Inriktning för Stadsutvecklingsprojektet, två år senare antogs Planprogram för Västerport.
Dessa två dokument beskriver kommunens grundläggande planer för den nya stadsdelen.

Inriktningsbeslut för Stadsutvecklingsprojektet Pdf, 128.4 kB.

Planprogram för Västerport Pdf, 82.1 MB.

Senast publicerad:

Kontakt
Maria Hagelberg
Projektledare
Kontakt
Cecilia Werner
Kommunikationsansvarig

Fakta

När Västerport är fullt utbyggt kommer här att finnas cirka 2 500 bostäder. Av dessa kommer ungefär 75 procent att vara bostadsrätter och 25 procent hyresrätter.

I hälften av bottenvåningarna blir det lokaler med olika typer av verksamheter.

Här planeras för ett nytt torg, en ny park och den nya Kajpromenaden som blir en förlängning av Strandpromenaden.

Här kommer också byggas ett nytt hotell och ett nytt parkeringshus.

Snitthöjden på husen är bestämd till 5 våningar. En byggnad planeras bli högre och det är hotellet med 14 våningar (cirka 50 meter).

Efter en överklagandeprocess godkände Mark- och miljööverdomstolen detaljplanen för första etappen i januari 2024.

Preliminär byggstart för de första husen i Västerport är tidigast slutet av 2026 eller början av 2027.