Visualisering av den första delen av Kajpromenaden i Västerport. I bakgrunden skymtar Hoken och Fästningen. I vattnet syns SUP-brädor och längs med promenaden går och cyklar människor. Mitt på ligger ett pumphus för hantering av dagvatten.

Hur ska det bli? Filmer och bilder av Västerport

Här kan du titta på tre korta filmer om Västerport. Längst ner på sidan finns också våra visualiseringar av stadsdelen.

Film 1: En sommardag i etapp 1

I första filmen bjuder vi in till en framtida sommardag i etapp 1. Känner du igen det lekfulla formspråket? Filmen är gjord i samma program som dataspelet Fortnite.

Husen är utformade efter våra byggaktörers egna 3D-modeller. Gestaltningen av de offentliga miljöerna är dock inte bestämd än, men filmerna på sidan ger ändå en fingervisning om hur det kommer att bli.

Film 2: Struktur och arkitektur

Här handlar det om form och arkitektur i etapp 1. Du kan se hur alla de vinnande förslagen från markanvisningstävlingen ser ut från olika vinklar. Fokus ligger på byggnaderna och stadsdelens struktur. (Vi bjuder också på pampig musik!)

Film 3: Västerport - sammanlänkad stad

Till sist en film med fakta, både om hela Västerport och om etapp 1. Här visas bland annat hur Varbergstunneln och hamnflytten gör att barriären mellan hav och stad kommer att försvinna i Varberg.

Sammanlänkad stad - YouTube Länk till annan webbplats.

Bilder

Här nedanför finns ett antal illustrationer av Västerport. Vill du ha en större bild så dubbelklicka på bilden.

Visualisering av Västerport, sett från Hamnpiren

Etapp 1 sedd från hamnpiren.

Visualisering av Kajpromenaden i etapp 1.

Början på Kajpromenaden. Det lilla huset mitt på är en pumpstation för dagvatten (som måste ligga där). Exakt hur kajstråket och pumphuset kommer att utformas är inte klart.

Visualisering av Hertiginnan Ingeborgs torg i Västerport

Hertiginnan Ingeborgs torg blir ungefär lika stort som Brunnsparken. I bakgrunden skymtar Fästningen: Det blir denna vy som kommer möta resenärer som anländer till Varbergs nya station.

Västerports första etapp i rött kvällsljus, sedd från Fästningspiren. Stadsdelen syns till vänster i bild och Fästningen till höger. På piren står människor och någon fotar vyn.

Första delen av Varbergs nya stadsdel, sedd från Fästningspiren.

Visualisering av nya hotellet i Västerport, sedd på avstånd från söder.

Hotellet blir ett nytt landmärke i Varberg. Här sett från söder.

Visualisering av "Hörnet" i etapp 1, Västerport

"Hörnet" med Skanskas hus i förgrunden. Här står du med ryggen åt Hooken (gamla Stenapiren).

Visualisering av ett fullt utbyggt Västerport sett från luften. Bebyggelsen börjar i det gamla färjeläget närmast Camus och sträcker sig längst med vattnet till hamnbassängens slut.

En illustration av Västerport som fullt utbyggt. Husen i etapp 1 i söder är modeller av de hus som planeras att byggas, resten är en visualisering av de övergripande planerna för stadsdelen.

Publicerad den:

Senast Ändrad: