Ett antal kartor ligger på ett bord och man ser fyra händer som pekar och visar på olika saker på kartorna.

Dialog och delaktighet i projekt Västerport

Dialog och delaktighet ska följa planeringen och genomförandet av Västerport. Här kan du läsa om de dialoger som genomförts.

Tidigare dialoger

Sedan projektet startade 2014 har tre större och flera mindre dialoger hållits. Det kommer att bli fler i takt med att stadsdelen växer fram.

Hållbarhet och delaktighet är två viktiga förhållningssätt i både kommunens vision och i projekt Västerport. För att ta reda på hur Varberg ska formas, och vad stadens nya delar ska innehålla, behövs invånarnas tankar och idéer.

Medborgardialogen 2014

Medborgardialogen 2014 handlade framförallt om vilka värden människor tycker är viktiga i utvecklingen. Gensvaret var stort och idéerna, förslagen och synpunkterna många. Mer än 900 samtal fördes i samband med workshoppar och möten på stan. Tankar förmedlades också via E-post, Facebook och framtidsvykort.

Fokusområden och utmaningar

Materialet från medborgardialogen sammanställdes och analyserades. Bland annat definierades tre fokusområden och sju utmaningar. Kommunfullmäktige har beslutat att dessa ska vara vägledande i den fortsatta planeringen av Västerport.

Tillsammans skapar vi världens bästa Varberg. Pdf, 5.3 MB.

Dialog om stadsdelens struktur

Två år senare var det dags för nästa dialogprocess. Tre arktitektteam fick uppdraget att arbeta fram varsitt förslag på en struktur för Västerport, och i arbetet ingick två dagars dialog i Varberg med olika medborgargrupper.

2017 presenterade teamen sina förslag för allmänheten vid ett öppet hus. Därefter ställdes förslagen ut på Kulturhuset Komedianten så att alla som ville kunde lämna synpunkter på vad de tyckte var bra – och mindre bra – med teamens förslag. Sammanlagt fick vi ta emot mer än 3 000 inlämnade synpunkter!
Resultatet är sammanställt i rapporten "Så här tycker Varberg".

Så här tycker Varberg (pdf, 9.1 MB). Pdf, 28.4 MB.

Dialog om Barnens boulevard

2018 var projekt Västerport med under Varbergs allra första Barnfestival. I två dagar workshoppade tre olika skolklasser tillsammans med våra landskapsarkitekter och andra medarbetare.

Uppdraget: Att få fram vad barnen tycker att en lekbar gata ska innehålla. En sådan gata planeras i Västerport med namnet "Barnens boulevard". Barnens boulevard är det inre stråk som ska gå mellan husen genom hela stadsdelen, från söder till norr.

Resultatet av barnens arbete är nu ett viktigt inspel i det gestaltningsprogram som ingår i detaljplanen för etapp 1.

Gestaltningsprogram för Västerport Pdf, 19.3 MB.

Hertiginnan Ingeborgs torg

Våren 2022 träffade vi dels människor som är nyanlända i Sverige, dels två niondeklasser på Ankarskolan. Ämnet för dialogen var Hertiginnan Ingeborgs torg. Arbetet avbröts innan allt var klart på grund av att detaljplanen upphävdes och kommer nu att återupptas.

Projektet + skolan = sant

De senaste åren har medarbetarna i projekt Västerport samarbetat med flera av kommunens skolor, till exempel Campus, Lindbergs skola, Ankarskolan och Peder Skrivares skola. Eleverna har fått arbeta med olika delar av stadsdelen (till exempel utformningen av Hooken) i sina samhälls- NO- och teknikprojekt. Deras synpunkter och idéer har varit både inspirerande och lärorika.

Senast publicerad:

Kontakt
Cecilia Werner
Kommunikationsansvarig

Fakta

Resultaten av medborgardialogerna har haft stor påverkan på inriktningsbeslut, planprogram och gestaltningsprogram för Västerport.

Platser som står närmast på tur att hålla dialog kring är Hertiginnan Ingeborgs torg samt Kajpromenaden: Varbergs nya och förlängda strandpromenad.