Karta som visar gator, kvarter och offentliga platser i Västerport, som alla fått namn efter kända Varbergskvinnor.

Klicka om du vill ha en större bild!

Kvinnornas stadsdel

I framtiden kommer du kunna cykla längs Mathilda Ranchs allé, strosa genom Adina Sands gränd och ta en picknick i Astrid på Skärets park. Västerport blir kvinnornas stadsdel.

Av Varbergs cirka 1 300 gator är endast ett tiotal namngivna efter kvinnor. Det är inte unikt för Varberg, så ser det ut i de flesta städer. I och med Västerport kommer dock balansen bli bättre: gator, torg och park i den nya stadsdelen kommer alla få namn efter kända Varbergskvinnor.

Barnens boulevard och Diagonalen

Det finns några undantag:
Gatan som kommer gå från nya stationen till innerhamnen har fått namnet Diagonalen. Stadsdelens inre stråk heter Barnens boulevard.
Varbergs nya kajstråk kommer heta Kajpromenaden (som en naturlig förlängning och fortsättning av Strandpromenaden).

Kvarteret Fotografen

Stadsdelens kvarter namnges efter yrken som dessa - eller andra - kvinnor utövat. Så kommer till exempel nuvarande Östra Hamnvägen att få namn efter Varbergs berömda fotograf Mathilda Ranch, medan ett av kvarteren blir ”Kvarteret Fotografen”. Också här finns ett undantag: kvarteret där det nya hotellet och p-huset ligger blir "kvarteret Färjeläget", dels för att det ligger granne med Kvarteret Briggen, dels som en liten hyllning till Varbergs 60-åriga historia som färjestad.

Baderska och Drottning - sida vid sida

Eftersom det finns fler kvarter än gator blir det fler yrken än kvinnonamn.
Kvarteret Baderskan anspelar på Varbergs kurortshistoria och kvarteret Drottningen syftar på Drottning Blanka som liksom Hertiginnan Ingeborg bodde på Varbergs fästning.

Namnbyte

Officiell namnsättning av stadsdelens gator - samt namnbyte av Östra Hamnvägen - kommer genomföras när stadsdelens gator är klara.

Vill du veta mer om de remarkabla kvinnorna som ska namnge Varbergs nya stadsdel? I nyhetsbrevet om Västerport presenterar vi kvinnorna en och en.
Nyhetsbrev om Västerport

Senast publicerad:

Kontakt
Cecilia Werner
Kommunikationsansvarig

Fakta

Västerports gator
Mathilda Ranchs allé (nuvarade Östra Hamnvägen)
Adina Sands gränd
Hedvig Bensons gata
Abela Gullbranssons gata
Astrid Nybergs gata
Agnes Lindows gata
Barnens boulevard
Diagonalen

Torg, park och kajstråk
Hertiginnan Ingeborgs torg
Astrid på Skärets park
Kajpromenaden

Västerports kvarter
Kvarteret Fotografen
Kvarteret Illustratören
Kvarteret Ledamoten
Kvarteret Sjukgymnasten
Kvarteret Hovmästarinnan
Kvarteret Drottningen
Kvarteret Lärarinnan
Kvarteret Själavårdaren
Kvarteret Fabrikssystern
Kvarteret Baderskan
Kvarteret Färjeläget