Äntligen kan vi börja!

Mark- och miljööverdomstolen har gett klartecken för Västerport etapp 1.
Nu kan vi äntligen fortsätta arbetet med att skapa Varbergs nya stadsdel.

Domen från Mark- och miljööverdomstolen innebär att detaljplanen för Västerport etapp 1 har vunnit laga kraft.

Domens innehåll

Sammanfattningsvis säger domen:

  • Att Varbergs kommun inte begått något formellt fel.
  • Att detaljplanen inte anses medföra en påtaglig skada på riksintresset Varberg.

Domstolen slår också fast:

  • Att det planerade hotellet kommer förändra Varbergs stadssiluett och utmana fästningens dominans i stadsbilden, men eftersom hotellet ligger 300 meter från fästningen så är placeringen godtagbar.
  • Att den högt belägna fästningen kommer fortsätta att ha en klart mer framträdande roll i stadens siluett än bebyggelsen i detaljplaneområdet.
  • Att Varbergs kommun till viss del har anpassat bebyggelsen till riksintresset genom att begränsa våningsantalet på byggnader närmast fästningen och synliggöra den genom gatan ”Diagonalen”.
  • Att stadssiluetten och någon särskild siktlinje inte utgör grunden i det som är riksintresset Varberg (där till exempel fästningen och rutnätsstaden ingår).
  • Att de riksintressanta kulturhistoriska sammanhangen i Varberg kommer att återspeglas även med den planerade bebyggelsen i etapp 1.
  • Att även om bebyggelsen i etapp 1 kommer avvika från det befintliga bebyggelsemönstret i Varberg så ryms denna utformning inom kommunens handlingsområde.
  • Att domen inte går att överklaga.

Glada och lättade

Domen meddelades klockan 14 på onsdagen och det var många som väntade med spänning.

- Jag är lättad och jag känner framtidstro, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M).
- Det känns väldigt bra att äntligen kunna fortsätta arbetet med att skapa Varbergs nya stadsdel.

Hon får medhåll av sina kommunalrådskollegor.
Tobias Carlsson (L), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, är också han lättad och ser fram emot att kunna börja arbeta med projektet.
-Vi ska dock vara ödmjuka inför hur vi nu går framåt, säger han.

-Jag är väldigt glad över domen, och framför allt känns det mycket bra att få ett domslut som klart och tydligt säger att den planerade bebyggelsen inte kommer innebära en påtaglig skada på kulturmiljön, säger Jeanette Qvist (S), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Så vad händer nu?

- Vi har en projektorganisation som ska starta upp igen och vi kommer självklart att kontakta våra byggaktörer. Det är ett stort och omfattande arbete som nu ligger framför oss och det kommer ta tid innan det händer något synbart i projektet, säger samhällsutvecklingsdirektör Josefin Selander.

-Det är också viktigt att vi lär oss av resan som varit. Jag ska så snart som möjligt ta kontakt med ordförande i Hembygdsföreningen Gamla Varberg. Både Västerport och resten av kommunen kommer fortsätta att utvecklas och min förhoppning är att vi kan ha en bättre dialog i framtiden.

Kommande etapper

Att detaljplanen för etapp 1 vunnit laga kraft betyder att kommunen nu också kan påbörja planeringen för nästkommande etapper, något som legat på is i väntan på avgörandet från domstolen.

Tillbaka till startsida nyhetsbrev Länk till annan webbplats.

Publicerad den:

Senast Ändrad: