Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2023-01-05

2023 års avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

En avgift tas ut för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. I Varbergs kommun används maxtaxa. Det innebär att avgiften för plats i förskola och pedagogisk omsorg aldrig kan överskrida ett visst belopp. Det är samtidigt viktigt att uppdatera hushållets sammanlagda inkomst.

Avgiften för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem beräknas efter familjens sammanlagda inkomst före skatt/månad (max 54 830 kr), antal barn i familjen som går i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem och barnets ålder.

Övergången till avgift för barn 3-6 år och skolbarn sker den 1 augusti det år barnet fyller 3 år.

Läs mer om regler och avgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Barn 1-2 år

Procentsats

Högsta avgift/månad

Barn 1

3 %

1645 kr

Barn 2

2 %

1097 kr

Barn 3

1 %

548 kr

Barn 4

-

0 kr


Barn 3-6 år

skolbarn

Procentsats

Högsta avgift/månad

Barn 1

2 %

1097 kr

Barn 2

1 %

548 kr

Barn 3

1 %

548 kr

Barn 4

-

0 kr

Använd e-tjänsten för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande

Förälder/vårdnadshavare ansvarar för att meddela rätt inkomst och familjeförhållande så att avgiften blir rätt eftersom detta inte uppdateras automatiskt. Med familjeförhållande avses personer med gemensamt hushåll oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.

publicerad:

Senast Ändrad: