Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2023-03-24

Status för ärendet om renovering av Veddige simhall

Den 14 mars beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ytterligare utreda förutsättningarna för renoveringen av Veddige simhall. Arbetet ska redovisas för kommunstyrelsen senast i april 2023.

Arbetsutskottet gav kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att utreda vad som krävs för att renovera anläggningen så att den kan öppna upp för verksamhet. Arbetet ska ske i samarbete med serviceförvaltningen som förvaltar fastigheten och kultur- och fritidsförvaltningen som är ansvariga för kommunens bad- och simverksamhet.

10 miljoner dyrare

Bakgrunden till det nya uppdraget är att en fördjupad undersökning visat att renoveringen skulle bli drygt 10 miljoner kronor dyrare än de 15 miljoner som förstudien visade. Den fördjupade undersökningen landade i att det behövs 25 miljoner kronor för att renovera anläggningen. Den ökade kostnaden beror delvis på vad den fördjupade undersökningen visade angående skicket men även på generella prisökningar i byggbranschen.

Det finns fortfarande en mycket stor osäkerhet kring kostnaderna. I äldre anläggningar är det svårt att få en fullständig bild av eventuella skador innan arbetet är påbörjat.

Därför har arbetet stannat upp

I servicenämndens budgetpost för renoveringar (så kallade reinvesteringar) avsattes 15 miljoner kronor för renoveringen av Veddige simhall i investeringsbudgeten för 2023-2027.

I samband med att budget 2023 antogs fick alla nämnder i uppdrag att se över sina investeringar som inte handlar om lagstadgad verksamhet. Läs mer om det uppdraget här: Beslut om investeringar beräknas komma i april

Med anledning av detta, i kombination med den ökade kostnaden, valde servicenämnden att inte gå vidare med upphandlingen av entreprenör som planerat.

Kommunstyrelsens arbetsutskott önskar att arbetet kommer i gång och vill därför ha svar på om de avsatta 15 miljonerna fortfarande är tillgängliga. De vill också ha förslag på hur de ytterligare 10 miljonerna bäst kan hanteras.

Information om återkopplingen på uppdraget kommer att publiceras på varberg.se när ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott i april.

publicerad:

Senast Ändrad: