Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2023-04-18

Allt större del av kommunens post till din digitala brevlåda

Allt större del av kommunens information och utskick går nu att få direkt till sin personliga digitala brevlåda. Under våren kopplas fler och fler postutskick på, med målet att underlätta för invånare, bidra till en minskad miljöpåverkan och spara tid och ekonomiska resurser för kommunen.

Just nu genomför Varberg kommun en riktad satsning kring att skicka digital post till säkra digitala brevlådor, med siktet inställt på att erbjuda alla invånare i kommunen ett alternativ till att få information i den fysiska brevlådan.

Fakturor, delar av bygglovsprocessens postutskick, såsom delgivning av beslut, meddelande om kungörelse och grannyttrande och utskick av diverse blanketter och brev är en del av den kommunala post som redan nu går att få till sin digitala brevlåda.

Den främsta målsättningen är, förutom minskad administrativ tid, ökad säkerhet, kostnadsbesparingar och minskad miljöpåverkan, att både invånare och företagare ska uppleva en utökad service och en smidigare hantering av post och information från kommunen.

- Vi hoppas att ännu fler av kommunens invånare kommer att välja en digital brevlåda när allt fler av kommunens utskick kopplas på, säger Julia Klingvall Ohlström, som leder projektet.

- Det främsta skälet till satsningen är att invånare ska få bättre service, men samtidigt minskar miljöpåverkan, portokostnaderna och administrationen kring utskick av brev. För invånare och företag som har en digital brevlåda blir det enklare att samla all sin viktiga kommunikation från offentlig sektor på ett och samma ställe. Självklart ska också post från Varbergs kommun finnas där.


Läs mer om hur du som privatperson går tillväga för att hantera din digitala post, samt mer information om kommunens satsning.

publicerad:

Senast Ändrad: