Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2023-04-20

Årsredovisningen för 2022 antagen

Under tisdagskvällen satte kommunfullmäktige punkt för räkenskapsåret 2022.

Redan i februari summerade ekonomidirektören de preliminära siffrorna för 2022, dessa visade sig stämma väl med det slutliga resultatet. 

Trots ett utmanande år som innehöll både pandemi, stigande inflation, höjda räntor och historiskt höga elpriser visar kommunkoncernen ett resultat på 342 miljoner, vilket är 37 miljoner kronor mer än budgeterat. Kommunen bidrog med 249 miljoner kronor till kommunkoncernens resultat, vilket var 68 miljoner mer än budget. Det samlade resultatet för de kommunala bolagen är 129 miljoner kronor, vilket är i linje med budget.

Svensk enonomi gick bättre än väntat

Att kommunen går med mer plus än vad som var planerat i budgeten beror på att skatteintäkterna blev högre än väntat. Svensk ekonomi gick betydligt bättre än vad prognoserna visade hösten 2021 när budgeten antogs. Totalt var skatteintäkterna på 132 miljoner kronor mer än planerat.

Utmaningar finns

Att avvikelsen på totalen ändå blir lägre än så beror på flera olika faktorer. En av anledningarna är socialnämnden som har brottats med sin ekonomi under hela året. De gick 40 miljoner kronor sämre än budget under 2022. Även kommunens exploateringsverksamhet påverkar resultatet. Flera av de intäkter som väntades komma under 2022 kommer i stället längre fram under planperioden. Alla nämnder har behövt arbeta hårt för att möta effekterna av ett högre elpris och allmänt högre kostnader.

Hög befolkningstillväxt ger stora investeringsbehov

Varberg har fortsatt en hög befolkningstillväxt, under 2022 ökade befolkningen i kommunen med 1 142 personer. Tillväxten ställer ökade krav på organisationen inom i stort sett alla områden. Det ökande behovet av bostäder, lokaler, infrastruktur, omsorg och service hanteras samtidigt som den befintliga löpande verksamheten ska fortsätta fungera och utvecklas. Investeringsbehovet som beräknas ligga högt flera år framöver. Kommunen har en god grundekonomi och samtliga finansiella mål har uppnåtts för året. Samtidigt innebär de investeringar som planeras för kommande år att stora krav ställs på ekonomisk planering och styrning.

Årsredovisning 2022(pdf) Pdf, 3.7 MB.

publicerad:

Senast Ändrad: