Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2023-06-13

Nu byter särskolan namn till anpassad skola

Från den 2 juli gäller nya bestämmelser i skollagen som syftar till stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Det innebär bland annat att grundsärskolan byter namn till anpassad grundskola, gymnasiesärskola blir anpassad gymnasieskola och särvux (särskild utbildning för vuxna) byter namn till anpassad utbildning för vuxna.

Ambitionen är att de nya namnen ska vara mer välkomnande och mindre stigmatiserande.

Förändringen startades av två ungdomar, Leo Lust och Rasmus Westlund som på var sitt håll arbetat för ett namnbyte efter egna erfarenheter från att ha gått i särskola.

Utöver namnändringarna innebär den nya lagen att uttrycket utvecklingsstörning ersätts med intellektuell funktionsnedsättning, att benämningen träningsskola tas bort samt att ”elevens val” tas bort i den anpassade grundskolan. Denna tid fördelas i stället på andra ämnen och ämnesområden.

I Varbergs kommun finns det idag två anpassade grundskolor, på Almers skola samt Mariedalsskolan, en anpassad gymnasieskola på Peder Skrivares skola samt anpassad utbildning för vuxna inom vuxenutbildningen.

Till läsårsstarten 2025/2026 planeras den anpassade grundskolan att flytta till den nya Håstensskolan.

Stärkt undervisning för elever i anpassade skolformer - Skolverket Länk till annan webbplats.

Grundsärskolan byter namn till "anpassad grundskola" - Studio Ett | Sveriges Radio Länk till annan webbplats.

publicerad:

Senast Ändrad: