Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2023-06-21

Framsteg och utmaningar i Varbergs hållbarhetsbokslut

Energieffektivisering av kommunens fastigheter, fossilfria fordon och fritid på jämlika villkor – det är några av insatserna som lyfts fram i hållbarhetsbokslutet för 2022, som beslutades av kommunfullmäktige under tisdagskvällen.

Kommunens tredje hållbarhetsbokslut ger en samlad bild av kommunkoncernens hållbarhetsarbete. Det lyfter fram goda exempel och visar vad vi behöver förbättra för att nå hållbarhetsmålen.

- Det finns många exempel på goda insatser som bidrar till förändring i rätt riktning, men mer behöver göras. Genom hållbarhetsbokslutet får vi en helhetsbild av vårt arbete mot ett mer hållbart samhälle, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M).

Ett av projekten som lyfts fram är sluttäckningen av Lassabackadeponin. Inom social hållbarhet lyfts Björkedalsskolan, en resursskola för elever med omfattande behov av individuella stödinsatser, särskilt fram.

Samverkan avgörande när vi möter framtidens klimat

Bokslutet slår fast att vi behöver fortsätta göra det som vi redan gör bra och samtidigt växla upp arbetet med övriga målområden. Samtidigt som vi aktivt fortsätter minska våra utsläpp av växthusgaser i Varberg måste vi förbereda oss och vårt närområde för ett förändrat klimat.

- Det kan handla om fler grönytor i stadsmiljö och skolgårdar byggda för att ge mer skugga under värmeböljor. Eller att bygga stadsmiljöer som klarar av att ta hand om väldigt stora mängder regn på kort tid, säger Jennie Fagerström, hållbarhetsstrateg på kommunstyrelsens förvaltning.

Hållbarhetsbokslut och målredovisning på webben

Nytt för i år är att delar av målredovisningen och de goda exemplen även publiceras på webben. Sidorna om kommunens hållbarhetsarbete heter ”Det hållbara Varberg” och här är tanken att du framöver ska kunna läsa om tips på hur du kan leva mer hållbart och vad du kan göra om du vill engagera dig.

Läs hållbarhetsbokslutet för 2022 Pdf, 4.7 MB.

Läs delar av målredovisningen från hållbarhetsbokslutet på webben Det hållbara Varberg

publicerad:

Senast Ändrad: