Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.

Kommunkoncernens budget för 2024 är beslutad

Den 14 november beslutade kommunfullmäktige om kommunkoncernens budget för 2024 och plan för 2025-2028.

Under tisdagen debatterades kommande års budget i kommunfullmäktige. Totalt hade fem olika budgetförslag lagts fram. Den styrande Varbergsalliansen hade, tillsammans med Varbergspartiet, lagt fram ett gemensamt förslag. Respektive oppositionsparti gick i sin tur fram med varsitt eget förslag. Efter många timmars debatt beslutade fullmäktige att anta majoritetens förslag.

Tufft ekonomiskt läge

Det osäkra omvärldsläget har fört med sig lågkonjunktur och inflation vilket innebär att alla landets kommuner står inför ekonomiska utmaningar. Budgeten innehåller krav på ett aktivt arbete med omställning och anpassning av verksamheten samt prioriteringar för att säkerställa att Varbergs kommun klarar att bibehålla en stabil och långsiktigt god ekonomi genom den lågkonjunktur som samhället nu befinner sig i.

- Trots ekonomiskt tuffa tider ökar vi nämndernas ramar med inte mindre än 238 miljoner (6,1%) vilket bör ge goda förutsättningar för fortsatt bra verksamheter med god kvalitet, säger Ann-Charlotte Stenkil (M) kommunstyrelsens ordförande.

Satsningar inom skola och omsorg

I budgeten finns särskilda prioriteringar om 57 miljoner kronor för år 2024. Bland annat får socialnämnden 30 miljoner för att genomföra åtgärder för en bättre arbetsmiljö, ökad hälsa, stärkt ledarskap, samverkan och andra insatser för att kvalitetssäkra verksamheten. Ett ramtillskott på 2,5 miljoner har även tillförts socialnämnden för att slippa genomföra de avgiftsjusteringar som låg som förslag.

Budgeten innebär också att grundskolan får 10 miljoner för att kvalitetssäkra verksamheten med fokus på utbildning. Därutöver tillkommer satsningar som förbättrar förutsättningarna att möta kraven från en växande kommun.

- Vår budget ”En budget för alla” har stort fokus på skola och omsorg. Vi prioriterar välfärden för att stärka kvalitén, tillgängligheten och personalens arbetsvillkor inom skola, vård och omsorg, säger Ann-Charlotte Stenkil (M).

Stora investeringsbehov när Varberg växer

En växande kommun innebär ett ökat investeringsbehov. När vi blir fler behövs fler skolor, förskolor och omsorgsboenden. För att kunna investera utan att försämra kommunens ekonomiska ställning har det krävts prioriteringar som innebär att vissa investeringar skjuts fram i tid.

- Trots att vissa investeringar flyttats fram något i tid så investerar vi mer än någonsin – främst inom området förskola, skola och omsorg men även inom området infrastruktur. Under den aktuella planperioden (5 år) planerar vi för att investera inte mindre än 3,8 miljarder kronor (närmare 800 miljoner kronor/år). Det behövs i en växande kommun, fortsätter Ann-Charlotte Stenkil (M).

Oförändrad kommunalskatt

I budget 2024 fastslogs kommunalskatten för 13 året i rad till 20,33 procent.

- Att höja skatten vill vi undvika. En höjd skatt slår alltid hårdast mot dem med små marginaler, avslutar Ann-Charlotte Stenkil (M).

Läs hela budgeten

Är du nyfiken på vad som planeras där du bor? Eller undrar du över vilka prioriteringar som görs inom ett visst verksamhetsområde? Här nedan kan du ta del av budgetdokumentet i sin helhet.

Ladda hem budgetdokumentetPdf, 2.7 MB.

Budget 2024 i korthet Länk till annan webbplats.

Mer information om budgeten och budgetprocessen Länk till annan webbplats.

publicerad:

Senast Ändrad: