Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.

Analys 2024 sätter Varberg under lupp

Analys 2024 är en nuläges- och omvärldsanalys som djupdyker i Varbergs förutsättningar och utmaningar. Analysen lanserades i samband med planeringsdagarna som arrangeras i början av mars.

Kommunledningens planeringsdagar och lanseringen av Analys 2024 är startskottet för årets planerings- och budgetprocess. Analysen ger kommunkoncernen underlag för att göra kloka vägval, gemensamma prioriteringar och en beredskap för att snabbt anpassa sig i en föränderlig värld.

Analys 2024 utgår från Varbergs vision, kommunfullmäktiges målområden och prioriterade mål för perioden 2024–2027. Den kompletteras med analyser kring bland annat samhällsekonomisk utveckling, befolkningsutveckling och resultat från olika undersökningar.

Öppen analys

Analys Varberg riktar sig till personer som fattar viktiga beslut om Varbergs kommuns framtid, exempelvis förtroendevalda och chefer. Den kan även vara av intresse för ledare och beslutsfattare inom det lokala näringslivet därför ligger den öppen för alla att ta del av.

Analysen är framtagen av en arbetsgrupp bestående av sakkunniga inom områden som personal, kvalitet och utveckling. Arbetet leds av kommunens ekonomikontor.

Analyswebben uppdateras löpande

En ny årsanalys lanseras årligen i början av mars. Men analyswebben uppdateras även löpande med sakkunnigas reflektioner kring aktuella rapporter och händelser under året.

Du hittar den på www.varberg.se/analys

publicerad:

Senast Ändrad: