Så gick kommunens ekonomi 2023

Under tisdagskvällen satte kommunfullmäktige punkt för räkenskapsåret 2023 genom att besluta om Årsredovisningen för det gångna året.

Årets resultat i kommunkoncernen uppgick till 157 miljoner kronor.

Resultatet var det lägsta under den senaste femårsperioden och påverkades i hög utsträckning av högre räntekostnader, ökade kostnader för avskrivningar samt högre pensionskostnader.

Trots årets utmaningar uppnådde kommunkoncernen de av kommunfullmäktige uppsatta finansiella målen och resultatet är i nivå med budget.

- Budgetföljsamheten och prognossäkerheten för våra nämnder och bolag har generellt sett varit god. Även våra investeringsprojekt följer sina budgetar, om än med viss tidsförskjutning, säger Jens Otterdahl Holm, ekonomidirektör.

Primärkommunen bidrog med ett positivt resultat på 78 miljoner kronor vilket är i nivå med budget. Lågkonjunkturen och inflationen har dock påverkat nämndernas driftbudgetar.

- Precis som hushållen har våra nämnder och bolag påverkats av det osäkra ekonomiska läget. Man har fått jobba aktivt med att fördela de pengar man har tilldelade för att klara sitt uppdrag. Något som både nämnder och bolag har hanterat väl, säger Jens Otterdahl Holm, ekonomidirektör.

Socialnämnden har även fortsatt haft en utmanad ekonomisk situation, men hjälptes av ett tillfälligt staysbidrag som kom halvvägs in i året. Statsbidraget gäller både 2023 och 2024 och ger därmed nämnden mer tid att jobba med sitt omställningsarbete.

Enligt prognoserna från SKR (Sveiges kommuner och regioner) förväntas även 2024 och 2025 bli utmanande år ekonomiskt för alla landets kommuner.

- Vi har en god grundekonomi, det ger oss gynnsamma förutsättningar i att möta kommande utmaningar. Det känns tryggt att gå in i nästa period med ordning och reda, avslutar Jens Otterdahl Holm.

Läs mer om Årsredovisningen: Årsredovisning och uppföljningsrapporter

Ladda ner Årsredovisning 2023 i sin helhet Pdf, 2.5 MB.

publicerad:

Senast Ändrad: