Rättvist med rätt avgift i förskola och fritidshem

Nu går förskole- & grundskoleförvaltningen igenom de avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem som betalades för 2022. Kontrollen genomförs varje år med syfte att alla ska betala rätt avgift.

Varbergs kommun vill att alla ska betala rätt avgift för plats i förskola och fritidshem. Inkomstkontrollen genomförs med drygt två års eftersläpning, eftersom kommunen behöver ha tillgång till korrekta taxeringsuppgifter från Skatteverket.

Inom kort kommer den som har betalat för mycket avgift under 2022 att få pengar tillbaka (kreditfaktura) och den som har betalat för lite får en faktura att betala. Med fakturan följer ett informationsbrev som svarar på vanliga frågor samt vart man kan vända sig om man har ytterligare frågor, vill ha en avbetalningsplan eller ansöka om anstånd.

Meddela rätt inkomst och familjeförhållande

Vårdnadshavare ansvarar för att meddela rätt inkomstuppgift och familjeförhållande så att avgiften blir rätt. Med inkomstuppgift avses hushållets sammanlagda bruttoinkomst delat på 12 månader. Med hushåll avses makar, sammanboende och ensamstående. Den sammanlagda inkomsten räknas som avgiftsgrundande för makar och sammanboende, även om man inte är vårdnadshavare till barnet.

Läs mer om regler och avgifter som inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Varbergs kommun Avgifter och regler inom förskola och fritidshem.

publicerad:

Senast Ändrad: