Genombrott i arbetet mot våld i nära relationer

Under hösten 2023 startades Gruppcentrum Halland, ett halländskt projekt för att bryta mäns våld mot kvinnor.

- Målgruppen är utmanande att nå men under våren kunde vi avsluta den första genomförda gruppbehandlingen på plats i Varberg, säger Peter Rahm, behandlingssekreterare på Socialförvaltningen.

Gruppcentrum Halland är en verksamhet som erbjuder gruppbehandling för män med våldsproblematik i nära relation. Hit kan man vända sig och ansöka direkt om stöd (utan bistånd). Verksamheten finns i Varberg men upptagningsområdet är hela Halland.

- Det är ofta mycket skam och skuld förknippat med detta och därför möter vi deltagarna på ett icke dömande sätt. Det är viktigt att som gruppledare lägga stor vikt och fokus på deltagarna som individer och som grupp, att skapa trygghet, säger Peter Rahm.

Peter berättar att man har sett positiva effekter av behandlingen och att det funnits en hög motivation till förändring.

- De har större insikter om sig själv och sin problematik med bättre förutsättningar att hantera sitt våldsbeteende. Gruppdeltagarna har kommit närmare sina känslor och blivit bättre på att sätta ord på sina känslor. De har förstått att de äger våldshandlingen och att de aldrig kan ursäkta sig från den, säger Peter.

De sökande har hittat till Gruppcentrum Halland via informationsmaterial som finns utplacerat i samhället, på vårdcentraler, via media, handläggare inom socialtjänsten och ”Välj att sluta” linjen, en nationell telefonlinje för våldsutövare.

Fortsatt arbete

Gruppcentrum Halland arbetar kontinuerligt för att rekrytera till nya grupper och ambitionen är att ha en grupp i södra Halland och en grupp i norra delarna under hösten.

- Vi är i behov av hjälp från alla som arbetar i de olika kommunerna för att uppmärksamma personer som är i behov av stöd för att komma ifrån sin våldsproblematik och har motivation att förändra sitt beteende, säger Peter.

Kom i kontakt med Gruppcentrum Halland

Är du orolig för hur ditt beteende drabbar eller riskerar att drabba din familj eller andra närstående? Du kan få stöd.

Gruppcentrum i Halland, telefon: 073 - 302 07 90

Telefontid: tisdagar och onsdagar kl. 9-12.
Övrig tid telefonsvarare. Tidsbokning sker över telefon.

Du kan också läsa mer om stöd för att bryta aggressivt beteende i nära relationer:

Stöd för att förändra aggressivt eller hotfullt beteende | Varbergs kommun

publicerad:

Senast Ändrad: