Stöd för att förändra aggressivt eller hotfullt beteende

Socialtjänsten erbjuder stöd till dig som är orolig för hur ditt beteende drabbar eller riskerar att drabba din familj eller andra närstående. Du kan få stöd enskilt eller i grupp.

Enskilt stöd

Om du är orolig för att ditt beteende skrämmer personer i din familj eller andra närstående och du vill ha enskilt stöd är du varmt välkommen att kontakta Mottaget.

Gruppcentrum Halland (GCH)

Gruppcentrum Halland (GHC) är en kommunal länsövergripande stödverksamhet. Vi erbjuder gruppbehandling och är lokaliserade i Varberg och Halmstad.

Du kan ringa till Gruppcentrum Halland för en första kontakt (du kan vara anonym) eller delta i gruppverksamheten som en del av din behandling. Då blir du tilldelad en plats av socialtjänsten i din kommun.

Varje grupptillfälle ger dig stöd i att bryta ditt beteende. Grupptillfällena innehåller träning i att bearbeta ohanterbara känslor, kunskaper om hur din aggressivitet påverkar din omgivning och utrymme att dela dina egna erfarenheter tillsammans med andra som är i en liknande situation.

Allt stöd är kostnadsfritt och frivilligt. Vi har tystnadsplikt, anmälningsplikt och för inga journaler.

Nationell stödlinje

Till Välj att sluta Länk till annan webbplats. kan du som utövar eller riskerar att utöva våld i en nära relation ringa anonymt för att få hjälp.

Senast publicerad:

Kontakt
Mottagningsgruppen
Telefontid: vardagar kl 9-12 och 13-15
Kontakt
Gruppcentrum i Halland
Telefontid: tisdagar och onsdagar kl. 9-12. Övrig tid telefonsvarare. Tidsbokning sker över telefon.