Kristeam och krishantering

När det gäller liv och död, brand, livshotande sjukdom ska du ringa SOS Alarm: 112. Det är samma nummer i hela Sverige och det är samma nummer oavsett om du ringer från en fast telefon eller mobil.

Socialjour

Socialjouren i Halland hanterar akuta sociala problem när övriga socialtjänsten är stängd. När du vänder dig till socialjouren får du kontakt med en socialsekreterare. Tystnadsplikt och sekretess är densamma som inom övriga socialtjänsten.

  • Under kontorstid på vardagar tar socialtjänsten hand om akuta ärenden. Du kan vända dig direkt till en handläggare via Varberg direkt 0340-88 000. Telefontid: måndag, tisdag, onsdag och fredag: 9-16. Tordsag: 9-18.
  • Utanför kontorstid når du socialtjänsten via samhällets larmnummer 112.

POSOM - krisgrupp

POSOM är kommunens akuta krisstöd för psykiskt och socialt omhändertagande av människor som har drabbats av en allvarlig händelse. POSOM ger stöd till de Varbergsbor som drabbats av en allvarlig händelse inom kommunen eller på annan ort och består bland annat av representanter från socialförvaltningen, räddningstjänsten, förskole- och grundskoleförvaltningen, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, polisen och kyrkan.

Varbergs POSOM-grupp aktiveras via Kommunsamordningscentralen (KSC) av ansvariga i kommunen, räddningstjänsten eller polisen. KSC är bemannat dygnet runt, året om.

Publicerad den:

Senast Ändrad: