Bilda förening

Vill du bilda en förening? Det är en del att tänka på, men det är varken svårt eller krångligt.

Så bildar du en förening

En förening är en sammanslutning av personer som delar ett gemensamt intresse, en idé eller en vision. Ni måste vara minst tre personer för att bilda en förening, men i praktiken behöver ni vara fler för att gå igång verksamheten. Alla har rätt att bilda en förening.

Skriv förslag till stadgar

Besluta om föreningens verksamhet och arbeta ihop ett stadgeförslag. Här står hur just er förening är uppbyggd.

Stadgar är de regler som föreningen har. I stadgarna ska det bland annat framgå vad föreningen heter och vilket föreningens syfte är. I framtiden ska en ny styrelse kunna läsa stadgarna och veta precis hur föreningen ska skötas.

Håll ett möte för att bilda föreningen

Håll ett möte med minst tre personer där ni bildar och organiserar föreningen.

Besluta om detta på mötet:

 1. att bilda föreningen
 2. att godkänna och anta förslag om stadgar med föreningens namn, syfte och ändamål med mera
 3. vilka som ska vara styrelsens medlemmar; ordförande, sekreterare och kassör
 4. hur stor medlemsavgiften ska vara.

Denna interimstyrelse, tillfälliga styrelse, ansvarar för verksamheten fram till ordinarie årsmöte. En styrelse ska bestå av minst tre personer.

Stadgar och bildandemötesprotokoll

Protokollen justeras och skrivs under. Ordföranden, sekreterare och justerare ska skriva under protokollet. Det är beviset på att du startat en förening.

Registrering hos Skatteverket

Ansök om organisationsnummer hos Skatteverket Länk till annan webbplats.. När föreningen har fått ett organisationsnummer blir den en juridisk person.

En juridisk person:
- kan äga saker
- kan teckna avtal
- kan vara arbetsgivare
- kan vara part inför myndighet
- är ansvarig för skulder och kan försättas i konkurs

Ansök om föreningskonto hos bank

Prata med banken och ta med era dokument inklusive dokumentet med ert organisationsnummer.

Registrera föreningen hos ert Riksförbund

Om du vill och har möjlighet att tillhöra något.

Registrera föreningen hos kommunen

Registrera och skapa en föreningsansvarig i kommunens system Interbook Go Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Som registrerad kan du boka kommunala idrottslokaler, administrera föreningsuppgifter och som bidragsberättigad förening söka bidrag.

Detta gör föreningens styrelse

Ordförande

 • Leder föreningens möten
 • Ansvarar för planering av verksamheten
 • För föreningens talan utåt
 • Ser till att alla beslut genomförs
 • Godkänner alla räkningar

Kassör

 • Ansvarar för föreningens ekonomi
 • Sköter in- och utbetalningar
 • Ansvarar för medlemsregister och medlemsavgifer
 • Sköter föreningens försäkringsfrågor

Sekreterare

 • Skriver föreningens protokoll
 • Sköter föreningens arkiv
 • Sköter föreningens post

Detta gör en revisor

När föreningen väljer styrelse, ska det samtidigt utses två revisorer. Revisorernas uppgift är att kontrollera föreningens

 • ekonomi
 • verksamhet
 • korrespondens
 • protokoll

När allt är genomgånget ska revisorerna skriva en revisionsberättelse som redovisas på årsmötet. I revisionsberättelsen beskrivs hur arbetet utförts och om det finns några anmärkningar. Här läggs också förslag om eventuell ansvarsfrihet för styrelsen, för den tid revisionen omfattar. Revisorerna företräder föreningen och är ansvariga inför denna.

Publicerad den:

Senast Ändrad: