Idécentralen - dina projekt och idéer

Idécentralen finns till för dig som är mellan 15-25 år i Varbergs kommun. Verksamheten utgår från dina önskemål och idéer. Vill du förverkliga en idé – ta kontakt med oss eller sök stöd från vår bidragspott för ungas projekt via vår e-tjänst.

Sök stöd hos Idécentralen

Vill du kanske starta en teatergrupp, en festival, anordna ett LAN eller fixa en EPA-träff? Då ska du söka stöd hos Idécentralen. Du kan få stöd i form av teknik, lokaler, ekonomi och handledning. Du kan ansöka när som helst på året, men senast två månader innan projektets start.

Du ansöker digitalt i en e-tjänst. Efter genomfört projekt vill vi ha in en redovisning på projektet. Mer information om hur redovisningen går till får du om din ansökan godkänns.

Du som söker måste också driva projektet

För att få stöd krävs att du som söker också är den som driver projektet. Det går inte att söka stöd för att betala ut pengar till sig själv, till välgörenhet eller för projekt som ingår i en utbildning. Om du är under 18 år krävs målsmans medgivande innan vi betalar ut ekonomiskt stöd.

Du kan söka max 25 000 kronor för ditt projekt. I undantagsfall kan högre summor betalas ut för större projekt. Vill du söka en högre summa pengar eller har en idé som inte är helt klar? Kontakta Idécentralen.

Ditt projekt ska vara genomfört och utbetalt bidrag ska vara utnyttjat inom max två års tid. I annat fall återbetalas kvarvarande medel till Idécentralen.

Villkor för att få stöd

 • Du som söker ska vara mellan 15 och 25 år.
 • Du kan söka enskilt eller i grupp, eller tillsammans med en förening.
 • Projektet ska genomföras inom Varbergs kommun.
 • Aktiviteterna ska vara alkohol- och drogfria och öppna för alla.
 • Idécentralen kan ges som ekonomiskt stöd, handledning, lokaler eller teknik. Det
  ekonomiska stödet kan användas till projektets omkostnader, till exempel
  produktions- och arrangemangskostnader, researcharbete och resor.
 • Stödet kan inte sökas av politiska partier, religiösa samfund, för välgörenhetsprojekt eller projekt som drivs med kommunala, regionala eller statliga medel. Studieförbund och idrottsföreningar kan inte heller söka.
 • Redovisning ska göras senast en månad efter att projektet genomförts.

Senast publicerad: