Byggdialogen

Byggdialogen är en tjänst riktad mot er som äger, förvaltar och/eller förädlar fastigheter, främst för bostadsändamål. Dialogen är till för att främja bostadsbyggande i Varberg. Boka ett möte med oss - det är ditt företag som bestämmer vad samtalet ska handla om.

Träffa oss och diskutera dina idéer för Varbergs framtid

I Byggdialogen har du möjlighet att träffa oss inom bygglov, fysisk planering och mark och exploatering. Vi finns här för att lyssna på dina frågor, synpunkter och idéer.

  • Claus Pedersen, planchef
  • Daniel Holdenmark, bygglovschef
  • Mikael Zsiga, mark- och exploateringschef

Exempel på frågor som kan avhandlas

  • Har ditt företag byggidéer som ni skulle vilja förverkliga?
  • Har ditt företag frågor kring hur processen med marktilldelning, detaljplanering och bygglov går till?
  • Har ditt företag synpunkter och idéer på hur vi kan bli bättre i vårt arbete och våra processer?
  • Vill ditt företag komma och prata om ert företags roll i Varbergs stadsutveckling?

Välj Teams-möte eller möte hos oss

Vi är öppna för att träffas på det sätt som passar er bäst. Bestäm dock i god tid hur ni vill göra så att vi kan planera våra kalendrar. Ange i din mötesförfrågan hur ni vill göra.

Boka tid

Du kan enkelt boka mötestid till byggdialogen via vår e-tjänst.

Senast publicerad:

Kontakt
Kontaktbild
Mikael Zsiga
Mark- och exploateringschef

Fakta

Byggdialogen är vår tjänst för dig som äger, förvaltar och förädlar fastigheter i Varberg. Boka ett möte med oss och få svar på dina frågor!