Elevhälsa

Våra skolkuratorer och skolsköterskor finns till för att stötta dig som elev under dina studier på PS.

Skolkurator

Till skolkuratorer är du välkommen med alla möjliga frågor, tankar och funderingar som gäller livet både i och utanför skolan.

Skolsköterska

Skolsköterskor ansvarar bland annat för hälsosamtal, vaccinations­uppföljning och screening. De har stark sekretess kring alla journal­förda uppgifter.

Hälsosamtal

På gymnasiet erbjuds alla elever i årskurs 1 ett hälso­samtal. Under samtalet berörs det mesta som har med fysisk och psykisk hälsa att göra.

Screening

I en del utbildningar görs en så kallad "screening" inför praktik enligt smittskydds­rekommendationer.

Tystnadsplikt

PS skolkuratorer och skol­sköterskor har tystnadsplikt. Enda undantaget är deras anmälnings­skyldighet till Social­tjänsten. Det betyder att de, precis som all annan personal på skolan, enligt lag måste agera om de uppmärksammar något som gör dem oroliga.

Senast publicerad:

Kontakt

För att komma i kontakt med någon i elevhälsan kan du be din lärare eller mentor om hjälp.

Du kan också kontakta verksamhets­chefen för elevhälsans medicinska insatser:

Eva Andersson
eva.andersson3@varberg.se