Individuella val

Alla program på gymnasiet erbjuder individuella val på 200 poäng. Det betyder att du själv får välja kurser efter eget intresse.

Din studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig att planera dina individuella val. Tänk också på att...

 • du kan läsa individuellt val redan i årskurs 1, men kan välja mellan fler kurser i årskurs 2 och årskurs 3.
 • du som läser idrottsprofil (NIU) använder hela ditt individuella val till idrottskurserna.
 • en kurs som redan är obligatorisk för dig att läsa på ditt program, kan du inte välja att läsa som individuellt val.
 • vissa kurser har krav på förkunskaper.
 • vissa kurser kan vara extra förmånliga för dig att läsa med tanke på kommande yrkesliv eller högre studier.

Observera att utbudet av kurser kan variera något.

 • Bild: Bild och form
 • Biologi
 • CAD
 • Digitalt skapande
 • Engelska 7
 • Engelska 7: Cambridge
 • Entreprenörskap/Ung Företagsamhet (UF)
 • Fotografisk bild
 • Företagsekonomi
 • Grundkurs om första hjälpen, anatomi, sjukdomslära och omvårdnad: Grundläggande vård och omsorg
 • Historia
 • Hälsovård: Friskvård och hälsa
 • Hälsovård: Mental träning
 • Idrott och hälsa 1 (PSi)
 • Idrott och hälsa 2 (PSi)
 • Idrott och hälsa: Lagsport och lagspel
 • Idrott och hälsa: Träning och hälsa
 • Ledarskap och organisation
 • Matematik
 • Mediekommunikation: Journalistik, reklam och information
 • Modersmål
 • Modersmål: Aktiv tvåspråkighet
 • Musik: Ensemble
 • Musik: Körsång
 • Musik: Musikproduktion
 • Naturkunskap
 • Programmering
 • Psykologi
 • Samhällskunskap
 • Skog, mark och vatten: Jakt och viltvård
 • Språk: Franska
 • Språk: Italienska
 • Språk: Spanska
 • Språk: Tyska
 • Svenska
 • Svenska: Retorik
 • Svenska: Skrivande
 • Svenska som andraspråk
 • Svets sammanfogningsteknik: Svetsgrund
 • Svets sammanfogningsteknik: Kälsvets
 • Teater: Scenisk gestaltning
 • Teckenspråk: Svenskt teckenspråk för hörande
 • Träningslära 1
 • Webbteknik: Webbutveckling

Publicerad den:

Senast Ändrad: