Internationella samarbeten

Genom utbyten via internationella samarbeten vill vi förbereda dig som elev på att möta de utmaningar som Europa och världen står inför med kunskap och medkänsla. Vi vill att du ska upptäcka att du kan bidra till en positiv förändring.

Internationella samarbeten resulterar i att du lär dig kommunicera på andra språk, får insikt i sociala olikheter, är delaktig i hållbarhets­frågor samt förstår demokratins principer och praktik.

Erasmus+

Peder Skrivares skola har fått en Erasmus+ ackreditering från Universitets- och högskole­rådet som gäller till 2027. Detta innebär att vi har garanterade ekonomiska medel till ett mer systematiskt, strategiskt och långsiktigt deltagande i internationella europeiska samarbeten och engagemang.

Som deltagare arbetar vi utifrån programmets grundläggande principer:

  • Inkludering och mångfald
  • Grön hållbarhet
  • Digital omställning
  • Aktivt medborgarskap
Finansieras av Europeiska unionen, logotyp.

Erasmus+ är ett EU-program som främjar internationellt utbyte och samverkan inom utbildnings­området. Programmet ger tillgång till elev­utbyten, projekt och resor, samt kompetens­utveckling för lärare och personal tillsammans med partners i andra EU-länder.

Läs ett reportage om Erasmus+ på PS (blandade språk): Food for Thought, s. 16 (madmagz.com) Länk till annan webbplats.

Euroscola

Genom projektet Euroscola Länk till annan webbplats. kan elever på Samhälls­vetenskaps­programmet med inriktning Internationell profil få chansen att åka till Strasbourg för att debattera och diskutera olika ämnen. De får helt enkelt vara Europa­parlamentariker för en dag!

Väl på plats i Strasbourg delas eleverna upp i grupper tillsammans med elever från andra medlems­länder för debatter i "utskott" under förmiddagen. Under eftermiddagen diskuterar de sedan i "plenum". Arbets­språket för eleverna är engelska eller franska och alla debatt­inlägg görs på ett annat språk än elevens modersmål.

EU:s ambassadör­skola, EPAS

Europaparlamentet Ambassadörsskola, logotyp.

Genom Europa­parlamentets abassadörskole­program kan elever på Samhälls­vetenskaps­programmet med inriktning Internationell profil få chansen att åka till Bryssel. Där får de besöka EU:s institutioner, möta politiker och uppleva Europas historia.

Studera eller praktisera utomlands

Är du intresserad av att delta i ett internationellt projekt? Vill du bredda dina kunskaper och erfarenheter?

Du som studerar på ett yrkes­program kan söka Arbetsplats­förlagt lärande (APL) i ett annat land. Du som studerar på ett högskole­förberedande program har chansen att söka till utbytes­studier eller praktik i Europa. På så sätt får du lära dig mer om andra kulturer, språk och arbets­marknader.

Kontakta din lärare eller vår internationella handläggare om du vill veta mer.

Senast publicerad:

Kontakt

Hör av dig till vår internationella handläggare om du vill veta mer:

Elin Wikström
elin.wikstrom@varberg.se