Papper med de olika globala målen uppsatta med häftstift på en grå vägg.

Hållbar utveckling

Ett av skolans fokus­områden är hållbar utveckling. Målet är att förbereda eleverna inför framtiden, bidra till utvecklingen inom näringsliv och offentlig förvaltning genom samverkan, samt att ta en position som en smart, kreativ och ledande gymnasieskola.

Tanken är att hållbar utveckling ska genomsyra alla gymnasie­program på skolan. Vi vill att du som elev ska inspireras till att tänka, prova och aktivt verka för en cirkulär omställning i samhället.

Här är några exempel på hur hållbar utveckling kan förekomma i undervisningen:

  • Möjlighet till projekt som sker i samverkan med arbets­livet under gymnasie­arbetet i årskurs 3
  • UF-företag kan vara med och tävla om att ta fram den "bästa cirkulära affärsidéen"
  • UF-företag uppmuntras ta fram hållbara affärs­modeller med hjälp av verktyget "Sustainable Business Canvas"
  • Utveckla en kampanj i samarbete med arbets­livet för att få unga konsumenter att välja hållbara livs­medel och minska på sitt matsvinn
  • Workshop i att ta fram underlag till skol­ledningen om hur ett nytt källsorterings­system kan se ut för skolan

Green Week Varberg

Under en vecka i slutet av november varje år arrangerar skolan flera event som på olika sätt går under temat hållbarhet och cirkulär ekonomi. Ett av målen under veckan är att uppmärksamma FN:s globala mål. Green Week Varberg arrangerades för första gången 2020 och blev en succé med närmare 2 500 deltagare.

Green Award Varberg

I samarbete med Sparbanks­stiftelsen i Varberg delas priset Green Award Varberg ut varje år. Syftet med priset är att uppmuntra elever, lärare och skol­ledare i arbetet med hållbarhet.

Green Award Varberg har två olika priser: Klasspriset och Elevpriset. Klasspriset kan bara sökas av lärare, och vinsten ska användas till aktiviteter med elever. Elevpriset delas ut till enskilda elever eller grupper av elever som har agerat förebild i skolans arbete med hållbar utveckling.

Publicerad den:

Senast Ändrad: