Elevråd

På Peder Skrivares skola är elev­demokrati på riktigt. Skolans elevråd arbetar i många frågor och i samarbete med skolledning och elev­samordnare.

Elevråds­ordförande på Peder Skrivares skola som ler in mot kameran, porträttbild.

Maria Bengtsson, elevråds­ordförande på Peder Skrivares skola.

Exempel på frågor som elevrådet verkar inom är temadagar, matråd, studentåret, trygghet och arbetsmiljö.

Som enda skola i Sverige är Peder Skrivares skolas elevråd adjungerade till utbildnings- och arbetsmarknads­nämndens sammanträden. Engagera dig som klassrepresentant, i någon av elevrådets kommittéer eller i styrelsen.

Publicerad den:

Senast Ändrad: