En stor skylt i trä med ljusblå neontext på tvärslån. Texten är ordet "Hooken". I bakgrunden skymtar en kaj och vatten.

Hooken - Varbergs oslipade diamant

Vad som ska hända på Hooken är inte bestämt än, men att här finns förutsättningar för att skapa en riktigt fin mötesplats är alla överens om.

Hooken (gamla Stenapiren) ingår i kommunens förslag till detaljplan för etapp 1. I planen föreslås att här på längre sikt ska byggas någon form av besöksanläggning.
Etersom projekt Västerport är försenat, har vi arbetat vi för att göra platsen levande och attraktiv så länge.

Huset under huset

I många år fanns låg här en terminalbygggnad med kontorslokaler och vänthall för resenärer med Danmarksfärjan. Terminalbyggnaden var byggd "över" ett gammalt hamnmagasin från 20-talet. När terminalbyggnaden revs 2021/2022 visade det sig att magasinet var i god form och kunde bevaras.

Det är Varbergs Fastighetsbolag äger magasinet och de har i dag återställt byggnaden till hur den såg ut för 100 år sedan. Fasaden är målad i sin ursprungliga kulör och de vackra portarna och fönstren väl synliga. Sommaren 2023 var det både pop up restaurang och butik i Magasinet.

Många idéer

I fyra år har vi samarbetat med elever på Peder skrivare skola, Campus samt olika högstadieskolor. Eleverna har använt sig av Hooken som övningsobjekt i sina samhälls- och teknikprojekt. De har arbetat med förslag både för den långsiktiga framtiden för Hooken, och den tillfälliga, kortare.
Många privatpersoner och företag har också delat med sig av sina tankar och idéer om Hookens framtid. Därför har vi nu en bas med många kreativa och bra idéer.

En grön Hooken - och andra kreativa idéer

Bild från 30- eller 40-talet från Varbergs hamn. I förgrunden syns en större båt med namnet Anna Peters målat på fören. I bakgrunden skymtar Hoken och den gamla magasinsbyggnaden.

Hooken och det gamla magasinet. Fotot är lånat av Varbergs hamnkontor, och är förmodligen taget på 30- eller 40-talet.

Gamla färjeterminalens norra gavel. Rivningsarbetet har börjat och man ser den gamla magasinsbyggnaden som fanns bakom fasaden. Det syns en blå port och ovanför den ett stort bågformat fönster med många små rutor.

Bild från rivningsarbetet när det gamla magasinet började titta fram.

Senast publicerad:

Kontakt
Lina Persson
Affärsutvecklare Varbergs Fastighetsbolag
Kontakt
Cecilia Werner
Kommunikationsansvarig

Information

Sommaren 2023 öppade Magasinet upp med restaurang och butik, och det ser ut som om hyresgästerna återkommer 2024.

Här finns också dansbana, boule, spel och grill och nya solplatser.

Dessutom: "Trädens Robinson". I depåkrukor står träd och testar på det kärva kustklimatet. De som klarar sig bäst planteras i framtidens Västerport.