Arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg

Du som är eller har varit anställd av Varbergs kommun kan beställa att intyg från oss som arbetsgivare. Det finns två olika typer av intyg som du kan beställa: tjänstgöringsintyg och arbetsgivarintyg.

Tjänstgöringsintyget är en sammanställning av dina anställningar i kommunen. Det är detta intyg som används vid exempelvis ansökningar till skolor för att visa på en viss anställningstid eller till banken om du ska söka lån.

Arbetsgivarintyget används när du ska söka ersättning från din a-kassa och innehåller bland annat uppgifter om hur mycket och när du har arbetat, eventuell frånvaro, vilken lön du haft och varför arbetet upphörde.

Publicerad den:

Senast Ändrad: