Arbetsmarknads­insatser

Om du har varit utan jobb en längre tid och har svårt att komma in på arbets­marknaden finns det stöd att få hos kommunens arbetsmarknads­enhet. Vi har ett framgångsrikt samarbete med många lokala arbets­platser. Du som är arbets­givare och vill göra en insats är alltid välkommen att höra av dig till oss.

Så stöttar vi dig som söker arbete

Vårt fokus på arbetsmarknadsenheten är att stötta dig som har svårt att få jobb. Målet är att du ska bli självförsörjande. Din kontakt med oss går via Arbetsförmedlingen eller socialtjänsten.

När du kommer till oss startar vi med att prata om dina möjligheter och vilket stöd du kan behöva för att nå ditt mål. Gemensamt tar vi fram en handlingsplan där stöd och coachning ingår. Vår uppgift är att du ska nå egenförsörjning tillsammans med oss och detta gör vi genom enskilda insatser och gruppaktiviteter.

Arbetsgivare – välkommen att höra av dig!

Om du är arbetsgivare och har ett rekryteringsbehov är du välkommen att kontakta oss för att diskutera möjligheten till ett strukturerat samarbete kring praktikplatser och arbetsträningsplatser med anställningsstöd. Mer information för dig som är arbetsgivare finns på våra näringslivssidor:

Näringsliv Varberg - Näringsliv Varberg Länk till annan webbplats.

Publicerad den:

Senast Ändrad: