Flygplats

Varbergs flygplats, ESGV, är en godkänd allmän flygplats, belägen strax nordväst om Varbergs stad på Getterön.

Flygplatsen ligger på Getterön i närheten av fågelreservat, bostäder och badplatser, visa därför stor hänsyn med tanke på bullerstörningar.

Flygplatsen ägs av Varbergs kommun och drivs i samarbete med Varbergs flygklubb Länk till annan webbplats..

Flygplatsen är dränerad men det kan förekomma mjuk fältyta vid perioder med mycket regn. Särskilt vintertid kan det bli stora problem med flygplatsens tillgänglighet. Snöröjning förekommer normalt inte. PPR gäller vintertid fram till 15 april. Kontrollera med Varbergs Flygklubb Länk till annan webbplats..

Stråk

Stråk 12/30 är markerat med rödvita koner och längden är 600 meter för start. Stråket är utrustat med banljus.

Stråk 30 har tröskeln inflyttad med 50 meter för att tillräcklig hinderfrihet skall hållas vid inflygning över Getterövägen.

Stråk 06/24 är stängt av miljödomstolen, och får bara användas av flygplan med särskilt tillstånd.

Trafikregler

För att minska bullerstörningarna tillämpas 800 fot i trafikvarvet med vänstervarv. Undvik flygning över bebyggelse och badplatser samt fågelreservatet på Getterön. ESGV ligger under Göteborg TMA, vars undersida börjar på 4 500 fot MSL.

Helikoptertrafik förbjuden

Observera att helikoptertrafik är förbjuden enligt ett beslut taget av Länsstyrelsen år 2017.

Luftfart i samhällsplaneringen

I samhällsplaneringen ska hänsyn tas till de regler som finns avseende luftfart. Mer finns information finns hos Trafikverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad den:

Senast Ändrad: