Industrispår

Varbergs kommun äger två järnvägsspår som går från Trafikverkets växel på bangården till hamnområdet. Driften görs av Hallands hamnar.

Om du upptäcker ett fel på spåret som gör det ofarbart ber vi dig att genast underrätta infrastruktursamordnare via Varberg direkt.

Publicerad den:

Senast Ändrad: