Sök

Flygplats

Bil tagen inifrån flygplan som cirklar över Apelviksbukten

Foto: Varbergs flygklubb

Varbergs flygplats, ESGV, är en godkänd allmän flygplats, belägen strax nordväst om Varbergs stad på Getterön.

Flygplatsen ligger mellan ett betydande fågelreservat och ett omfattande fritidsområde på Getterön med stor fritidsbebyggelse och åretrunt-boende. Även flera av Varbergs kommuns mest populära badplatser ligger på Getterön, så visa därför stor hänsyn med tanke på bullerstörningar. 

Flygplatsens höjd över havet är endast en meter och även om flygfältet är dränerat så förekommer mjuk fältyta vid perioder med mycket regn. Särskilt vintertid kan det bli stora problem med flygplatsens tillgänglighet. Snöröjning förekommer normalt inte. PPR gäller vintertid fram till 15 april. Kontrollera med Varbergs Flygklubb på telefon 0340-198 00 eller direkt till fältvakt på telefon 070-366 8370.

Flygplan ståendes på marken på Varbergs flygplats/flygfält

Foto: Varbergs flygklubb

Flygfältet stod klart 1938

Tanken på en flygplats i Varberg väcktes redan på slutet av 1920-talet. Samtidigt planerades det för utbyggnad av hamnen och Getteröborna anhöll om en vägförbindelse mellan fastlandet och deras ö. Resultatet av alla planer blev tillkomsten av fågelreservatet, Getterövägen som var färdig 1936, samt flygfältet som var färdigt 1938 och en utbyggd hamn. 

Stråk

Stråk 12/30 är markerat med rödvita koner och längden är 600 meter för start. Stråket är utrustat med banljus.

Stråk 30 har tröskeln inflyttad med 50 meter för att tillräcklig hinderfrihet skall hållas vid inflygning över Getterövägen.

Stråk 06/24 är stängt av miljödomstolen, och får bara användas av flygplan med särskilt tillstånd.

Driftsorganisation

Flygplatsen ägs av Varbergs kommun och drivs i samarbete med Varbergs flygklubb.

Trafikregler

För att minska bullerstörningarna tillämpas 800 fot i trafikvarvet med vänstervarv. Undvik flygning över bebyggelse och badplatser samt fågelreservatet på Getterön. ESGV ligger under Göteborg TMA, vars undersida börjar på 4 500 fot MSL.

Hinderfrihet, Transportstyrelsen, höjdbegränsade områden karta och sektion.

Helikoptertrafik förbjuden

Observera att helikoptertrafik är förbjuden enligt ett beslut taget av Länsstyrelsen år 2017.

Luftfart i samhällsplaneringen

I samhällsplaneringen skall hänsyn tas till de regler som finns avseende luftfart. Mer finns att läsa hos Trafikverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Varbergs flygklubb

Självservice & blanketter