Länkar till aktörer för seniorer

Aktiv senior vill bidra till att synliggöra vad det finns för aktiviteter och sociala sammanhang att ta del av som senior i Varbergs kommun. Här hittar du föreningar, studieförbund och andra aktörer som erbjuder seniora aktiviteter

Är du med i en förening eller studieförbund som erbjuder senior verksamhet, men inte finns med listan? Kontakta oss via e-post aktivsenior@varberg.se, så lägger vi till din förening.

Publicerad den:

Senast Ändrad: