Detta är Aktiv senior

Att bli pensionär innebär för många mer tid för intressen och socialt umgänge, att kunna göra det som inte hunnits med under det yrkesverksamma livet. Inom Aktiv senior hittar du inspirerande mötesplatser och aktiviteter för seniorer som arrangeras runtom i hela kommunen.

Mötesplatser och aktiviteter ska finnas där människor bor, både i centrum och på landsbygden. Uppdraget för Aktiv senior är att utveckla det utbud och verksamhet som finns för seniorer i Varbergs kommun - och vi gör det tillsammans med dig som är senior. Har du en idé om något du vill arrangera på din ort? Hör av dig till oss!

Uppdraget

Aktiv seniors olika delar är frivilligverksamheten, mobila teamet samt att vara ett informationsnav för hela utbudet för seniorer i Varbergs kommun. Informationsnavet kartlägger och informerar om befintliga aktiviteter utförda av andra aktörer och organisationer. Verksamheten har ett folkhälsoperspektiv, bygger på kommunens vision och skapas tillsammans med målgruppen.

Aktiv senior arbetar aktivt för att bidra till en positiv syn på åldrandet, utan att ducka för det svåra, samt att motverka fördomar, stereotyper och diskriminering av äldre.

Forskning och nätverk

Följeforskning

Från hösten 2018 till våren 2022 utvärderades verksamheten genom följeforskning. Följeforskningen gjordes med hjälp av verksamhetsstatistik, enkäter och gruppintervjuer. Aktiv seniors referensgrupp bidrog under perioden kontinuerligt till spridning av forskningsresultaten genom medlemmarnas nätverk och verksamheter.

Slutrapport presenterades hösten 2022.

Nätverk

Aktiv senior samordnar och bjuder in till nätverksträffar för dem som arbetar mot ofrivillig ensamhet. De som medverkar är olika kommunala verksamheter, föreningar och andra aktörer.

AgeCap - Göteborgs universitet

Aktiv senior medverkar i AgeCaps (Centrum för åldrande och hälsa) referensgrupp på Göteborgs universitet.

Publicerad den:

Senast Ändrad: