Frivilligverksamheten

I Varbergs kommun finns det mötesplatser i de flesta kommundelar. Aktiv senior har en omfattande frivilligverksamhet som bedriver många aktiviteter för äldre i grupp. Här kan du tillsammans med andra seniorer aktivitera dig i ett stort utbud av aktiviteter.

Vill du bli frivillig?

Har du ett stort hjärta och känner att du vill göra en insats för en annan människa? Du kan förgylla en persons vardag genom att vara aktiv inom kommunens frivilligverksamhet. Frivilligverksamhet innebär att du ger andra människor av din tid och ditt engagemang.

Aktiv senior har en omfattande frivilligverksamhet för äldre. Våra frivilliga gör betydande insatser inom olika verksamheter, oftast i grupp men även enskilda insatser.

Frivilliga finns på mötesplatser, dagverksamheter, anhörigstödet, dagcentraler, särskilda boenden, hemtjänst samt stöd i anslutning till trygghetsboende. En frivillig kan bidra med sina insatser genom exempelvis café- och underhållningsverksamhet, promenader, gympa. All frivilligverksamhet syftar till att bidra till gemenskap, delaktighet och glädje och ersätter inte personal i befintlig verksamhet.

Som frivillig undertecknar du en överenskommelse som inkluderar tystnadslöfte samt en olycksfallsförsäkring. Ingen ekonomisk ersättning utgår men årligen arrangeras en hemlig resa, inspirationsdag och julbuffé som en uppskattning för insatserna.

Frivilliga får regelbundet stöd och hjälp av personal. Din insats behövs! 

Kan detta vara något för dig?

Kontakta Annika Persson, koordinator för frivilligverksamheten, för mer information.

Senast publicerad:

Kontakt

Annika Persson

Koordinator frivilligverksamheten