Mötesplatser, Aktiv senior

På Aktiv seniors mötesplatser kan du lyssna på föreläsningar, spela kort, dansa eller bara ta en fika tillsammans med andra. Se respektive mötesplats för aktuellt program. Välkommen!