Tidig dialog med invånare, företag och organisationer

Genom en kommunturné, workshops och besök i skolor har vi samlat in synpunkter från kommuninvånare, företagare, intresseorganisationer och ungdomar. Läs här om hur varbergarna vill använda mark och vatten i framtida Varberg!