Karta över Varberg med favoritplatser märkta med grön prick.

Varbergarna fick markera sin favoritplats på kartan, här är resultatet!

Varbergarnas tankar om framtiden

På vår tidiga dialogturné i februari 2023 pratade vi Varbergs framtid med kommuninvånarna. Under turnén delade varbergarna med sig av sin favoritplats i kommunen och sitt bästa klimattips samt gav oss tips på vad de vill förbättra i kommunen.

Här nedan ser du tankar och idéer från varbergarna, grupperade utifrån de politiskt beslutade inriktningarna för den nya översiktsplanen.

Skapa goda livsmiljöer

Det är viktigt med en variation av boendealternativ även i framtiden. Det behövs hyresrätter, bostadsrätter och villor. Det finns också behov av trygghetsboenden och demensboenden. Lekplatser och mötesplatser är viktiga liksom att bevara gröna stråk och gröna ytor för biologisk mångfald och odlingslotter.

Växa i takt

Att bevara jordbruksmark exempelvis i Östra Träslöv och Väröbacka är prioriterat. När vi bygger nytt är det viktigt att investeringar i vatten, avlopp, fiber och kollektivtrafik går i takt med bostadsbyggandet. Vi kan i högre utsträckning bygga anläggningar som har flera olika funktioner.

Närheten till förskola, skola, affär och vårdcentral är viktig liksom att förbättra väg 41 och 153 samt Derome tågstation.

Skapa ett fossilfritt och cirkulärt Varberg

Hållbart resande kan öka i kommunen genom ökad turtäthet i östra delarna av kommunen, bättre laddinfrastruktur för elfordon och fler cykelvägar på landsbygden, till exempel Veddige-Varberg och Rolfstorp-Skällinge. Inom kommunen kan vi satsa ytterligare på vindkraft, solenergi och nybyggnation av kärnkraft.

Utveckla och ta tillvara det som är bra med Varberg

Varbergarna vill värna naturområden som Hästhaga, Nedregården, Höråsen och naturen runt Gunnarsjö. Vid nybyggnation är det viktigt att bevara träd. I stadskärnan vill invånarna bevara kulturmiljön runt torget och Fästningen.

Vi kan öka möjligheterna till rekreation genom en vandringsled utmed kusten och vattenaktiviteter i hav och sjö året om.

Vi kan utveckla Campus och högre utbildning i kommunen.

Publicerad den:

Senast Ändrad: