Elevernas översiktsplan av Stamnared tillsammans med en kombinerad förskola och äldreboende.

Elevernas översiktsplan över Stamnared.

Det lilla samhället - energismart och kul!

Hur ska det lilla samhället utanför centrum se ut om 30 år? Här finns nya hus i modern arkitektur och därtill förskola, äldreboende, mötesplatser och affär. Och elen, den kommer från vindkraft och solenergi!

Eleverna i årskurs 8 på Lindbergs skola fick spana in i framtiden och ta fram mini-översiktsplaner för samhällena i skolans närhet: Valinge, Stamnared, Tofta, Torpa och Lindberg. I arbetet fick eleverna fundera på var nya bostäder kan byggas, vilken kommunal service som behövs i samhällena och hur till exempel energiförsörjningen kan gå till.

Här är åttondeklassarnas bild av framtiden!

Villor och lägenheter

När befolkningen i kommunen ökar behöver också de mindre samhällena växa med fler bostäder. Eleverna vill se en blandning av villor och lägenheter, gärna byggda i trä med solceller på taket eller gröna fasader.

Framtidens hus, ritat av elev på Lindbergs skola

Framtida lägenheter, ritat av elev på Lindbergs skola.

Nära till det mesta

Genom att planera för förskolor, äldreboenden, idrottshall och affär i det lilla samhället, så kan invånarna hitta det mesta på nära håll och slipper åka till stan för att till exempel handla och utöva idrott.

Teckning av förskola med rutschkana från andra våning och växthus intill. 

Teckning av framtidens förskola med rutschkana från andra våning och växthus intill.

Aktiv fritid utomhus

Lekplatser, vandringsleder, utegym och klätterbanor i träden skapar möjlighet till en aktiv fritid för alla åldrar. Grönområden är viktiga för såväl människor som djur och insekter.

Möten mellan generationer

Genom att kombinera förskola och äldreboende i samma byggnad eller bygga en mötesplats gemensamt för alla åldrar skapas möten mellan olika generationer i det lilla samhället.

Satsning på cykelvägar och bussar

Med bättre cykelvägar och fler bussturer kan framtidens resande bli mer hållbart.

Foto av elevernas översiktsplan över Tofta samhälle.

Elevernas förslag till översiktsplan över Tofta samhälle.

Vind och sol i fokus

Med vindkraftverk och solceller i ett mikronät kan de mindre samhällena tillverka och använda elen lokalt. Genom att placera solceller på tak, så sparas mark till jordbruk och andra ändamål.

Publicerad den:

Senast Ändrad: