Idéburet offentligt partnerskap

Nu finns möjligheten att samverka med Varbergs kommun genom idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Idéburet offentligt partnerskap som förkortas IOP är en modell för samarbete mellan offentlig sektor och idéburna organisationer. IOP är inte ett vanligt bidrag som går att ansöka om. Att kommunen köper en tjänst av en idéburen organisation är inte heller IOP. Modellen som har tagits fram av Forum – idéburna organisationer med social inriktning Länk till annan webbplats. kan istället användas när kommunen och en idéburen organisation (till exempel en ideell förening) ser en gemensam samhällsutmaning. En IOP-överenskommelse skrivs kring en särskild verksamhet som finansieras gemensamt.

Ingå IOP med Varbergs kommun

Om din förening/organisation har en idé till ett initiativ som ni vill diskutera är ni välkomna att kontakta Varbergs kommun. Beskriv kortfattat er idé, vilket som är målet och vem som är målgrupp och skicka till ks@varberg.se så återkommer vi till er så snart som möjligt.

Publicerad den:

Senast Ändrad: