Lekplatser

Visst är det kul att leka! Barn behöver inspirerande miljöer att leka och vistas i och ett av våra uppdrag är att skapa möjlighet till olika sorters lek. Oavsett vilken lekplats du besöker så önskar vi mycket nöje!

Besök en lekplats

Det finns en mängd lekplatser runt om i kommunen, hoppas att du får tillfälle att besöka flera olika. Du hittar alla de kommunala lekplatserna i Varbergskartan.

Olika typer av lekplatser

I Varberg har vi olika typer av lekplatser.

Stadsdels- och tätortslekplatser

Stadsdels- och tätortslekplatser är den vanligaste kommunala lekplatsen. Alla invånare i orter med fler än 250 invånare ska kunna nå en stadsdels-/tätortslekplats inom 10-15 minuters promenad.

Utflyktslekplatser

Utflyktslekplatser skiljer sig från stadsdels- och tätortslekplatser genom att vara större, kunna ta emot fler besökare på en gång, samt vara kopplade till service såsom toaletter eller serveringar. De behöver inte heller vara förlagda på ett visst avstånd från bostaden, eftersom besökarna antas vara beredda att göra just en utflykt för att vistas på lekplatsen. I Varbergs kommun vill vi på sikt att en handfull utflyktslekplatser utvecklas på strategiska platser med stark identitet, som lockar både kommuninvånare och tillfälliga besökare.

Frileken

Frileken är en vardaglig och grundläggande typ av utelek som inte kräver en speciell plats med redskap, men där den bostadsnära miljön spelar en viktig roll. Vi vill uppmuntra och skapa förutsättningar för den naturliga frileken genom att ta vara på de skogsdungar, snår, bergsknallar och gräsängar som utgör vår bostadsnära natur, och vara kreativa i vår skötsel av dem. Med en sammanhängande grönstruktur som bjuder in till att klättra, hänga och springa, så vill vi skapa lekvärden där lek och rörelse blir naturligt även utanför lekplatserna.

Lekplatsriktlinje

Det finns en besliutad lekplatsriktlinje för att framöver skapa attraktiva och unika mötesplatser, där kommunen erbjuder stadsdels- och tätortslekplatser med en jämn fördelning och tillgång för alla invånare i kommunens tätorter. Målet är att alla invånare i tätorter med fler än 250 invånare ska kunna nå en stadsdels- eller tätortslekplats inom 10-15 minuters promenad.

Lekplatsriktlinje för Varbergs kommun Pdf, 10.9 MB.

Skötsel

För att förebygga olyckor ska alla lekplatser ha ett fullgott löpande underhåll samt säkerhetsbesiktigas. Hamn- och gatuförvaltningen ansvarar för skötseln av de kommunala lekplatserna.

Publicerad den:

Senast Ändrad: