Tångupptagning och strandstädning

Under sommaren städar vi de kommunala badplatserna och rensar stränderna från tång.

Samtidigt städas stränderna från annat skräp, soptunnor töms och toaletter städas för att våra badplatser ska vara attraktiva för dig som besökare.

Vi kör strandstädningsmaskinen på följande platser:
Barnens badstrand, Lilla Apelviken Kåsa, Apelviken, Södra näs, Björkäng, Bua (Krogsta & Båle) Gamla köpstad (Kagabäcksviken) Träslövsläge, Espevik, Bua (Sanddamm & Videberg), Stråvalla, Getterön (1:a, 4:e & 5:e vik), Kärra Norra, Kärra Södra.

Tånghållplatser

Under sommaren flyttar vi tången från strandlinjen på den kommunala badplatserna och samlar ihop den i högar, så kallade tånghållplatser. När badsäsongen är över återför vi tången till havet. Barnens badstrand har ingen tånghållplats eftersom strandutrymmet är för litet.

Att skapa tånghållplatser är bättre för miljön än att köra tången, som är en naturresurs, på deponi då även långa transporter ingår i hanteringen. Dessutom ökar den biologiska mångfalden, dels i tånghögarna, dels i strandlinjen när tången läggs tillbaka ut i havet igen.

Det långsiktiga målet för tången är att delar av den ska kunna bli en ekonomisk resurs för kommunen, exempelvis att den kan förädlas ihop med övrig kompost.

Vem ansvarar för skötseln?

Hamn- och gatuförvaltningen ansvarar för skötseln av de kommunala badstränderna. Kommunens Badplatsriktlinje Pdf, 15.3 MB. fungerar som vägledning och planeringsunderlag för vid utveckling och skötsel.

Publicerad den:

Senast Ändrad: