Kultur för äldre

Region Halland och kommunerna i regionen samverkar för att utveckla och göra kulturutbudet tillgängligt för äldre. Målet är att alla, oavsett ålder och/eller funktionsnedsättning, ska kunna delta i kulturlivet. Målgruppen är personer över 65 år med behov av insatser i form av exempelvis hemtjänst, boende eller förebyggande insatser i kommunal eller privat regi.

Varbergs kommun ska erbjuda ett program med upplevelser i olika former samt aktivt deltagande och eget skapande. Programmet ska lyfta fram lokala kulturutövare i Varberg för att tillvarata kompetens, resurser och lokaler.

Förutom det egna kommunala kulturutbudet för äldre, presenterar Region Halland genom Folkbildningsrådet årligen en katalog med ett samlat utbud med kulturaktörer.

Samverkan mellan socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen

Den lokala överenskommelsen beskriver samverkan mellan Socialförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen i Varbergs kommun utifrån den regionala överenskommelsen.

Samverkansdokument mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och Socialförvaltningen Word, 62.4 kB..

Senast publicerad: