Kulturhistoria, kulturarv

Kulturföreningar och hembygdsföreningar har en viktig roll i Varberg. Deras arbete bidrar till att kommunen kan erbjuda ett rikt kulturliv och en levande hembygd till dig som bor här.

Kulturföreningar

Kulturföreningarna i Varberg har en bred verksamhet med hög kvalitet. Det finns föreningar inom flera olika kulturyttringar som till exempel teater, dans och musik. Deras arbete bidrar till att kommunen kan erbjuda ett rikt kulturliv till dig som bor här. Kultur- och fritidsnämnden ger därför olika sorters stöd till kulturföreningar och kulturprojekt.

I vårt föreningsregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns de flesta av kommunens kulturföreningar.

Hembygdsföreningar

Hembygdsföreningarna verkar för en levande hembygd öppen för alla. Många föreningar har gamla hembygdsgårdar. De utgör i sig ett värdefullt kulturarv men fungerar också som viktiga mötesplatser. Föreningarna bevarar också kunskap om äldre tiders hantverk, kulturväxter, byggnadsvård, men också immateriellt kulturarv i form av musik, berättelse och traditioner.

I vårt föreningsregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns de flesta av kommunens hembygdsföreningar.

Läs mer om hembygdsrörelsen - Sveriges största kulturmiljöorganisation på Sveriges Hembygdsförbund Länk till annan webbplats..

Kulturmiljöer

Ett områdes historia är av stor betydelse för en god bebyggd miljö, för attraktiva boendemiljöer och för människors identitet. Det finns kvaliteter som är värda att bevara och respektera, och vi alla har ansvaret för vår kulturmiljö.

För att tydliggöra och sprida kunskap om de värdefulla kulturmiljöer som finns har kommunen tagit fram tre kulturmiljöprogram som täcker olika delar av Varbergs kommun.

Läs mer om Kulturmiljö i Varberg på Varberg växer.

Historiska platser

Runt om i kommunen hittar du äldre kyrkor, kloster och kapell, såväl befintliga som ruiner. Det finns även ett flertal fornminnen och vårdkasar (eldbål, ett urgammalt och effektivt varningssystem som fanns längs svenska och finska kuster).

Se historiska platser på Varbergskartan Länk till annan webbplats..

Publicerad den:

Senast Ändrad: