Sök

Befolkning

Varberg har unika möjligheter med sitt läge, havet och naturen. Visionen skapar förutsättningar för tillväxt i hela kommunen och en fantastisk livsmiljö. Varbergs folkmängd ökar stadigt precis som turism och tillresande arbetstagare.

Varbergs folkmängd 2021

Varbergs befolkning uppgick vid årsskiftet 2021/2022 till 66 658 personer enligt SCB:s befolkningsstatistik för 2021.

Under 2021 ökade befolkningen med 1261 nya invånare. Det är första gången sedan 1972 som kommunens befolkning ökar med mer än 100o personer.

Befolkningsprognos

Varje år tar Varbergs kommun fram en kommuntäckande befolkningsprognos. Prognosen ligger till grund för den långsiktiga verksamhetsplaneringen för kommunens förvaltningar och bolag. Årets prognos sträcker sig över perioden 2022-2037. Befolkningsprognosen baseras på statistik från SCB samt kommunens planerade bostadsbyggnation för den aktuella perioden.

Prognosen pekar på att kommunens invånare når 70 000 invånare år 2025. Under år 2036 beräknas folkmängden överstiga 80 000 personer. Vid utgången av år 2037 pekar prognosen på att folkmängden i Varbergs kommun kommer uppgå till drygt 81 500 personer.

Befolkningsprognosen 2022-2037 Pdf, 812.3 kB, öppnas i nytt fönster.

 
ikon

Kontakta oss

Infrastrukturstrateg

Max Wehlin

Samhällsutvecklingskontoret

0340-880 00

max.wehlin@varberg.se

Självservice & blanketter