Sök

Befolkning

Varberg har unika möjligheter med sitt läge, havet och naturen. Visionen skapar förutsättningar för tillväxt i hela kommunen och en fantastisk livsmiljö. Varbergs folkmängd ökar stadigt precis som turism och tillresande arbetstagare.

Tre barn ute i naturen.

Foto: Hidvi Group

Varbergs folkmängd 2021

Varberg fortsätter att växa och öka sin folkmängd. Den 31 december 2020 var antalet invånare 65 710 personer. Under 2020 ökade Varberg med 800 personer.

Befolkningsprognos

Varje år tar Varbergs kommun fram en kommuntäckande befolkningsprognos. Prognosen ligger till grund för den långsiktiga verksamhetsplaneringen för kommunens förvaltningar och bolag. Årets prognos sträcker sig över perioden 2021-2026 med utblick mot 2036. Befolkningsprognosen baseras på statistik från SCB samt kommunens planerade bostadsbyggnation för den aktuella perioden.

Enligt den senaste prognosen räknar kommunen med att växa med ca 20 000 personer och ca
10 000 bostäder fram till år 2036. Befolkningsprognosen finns att läsa här Pdf, 590.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 590.2 kB).

 
ikon

Kontakta oss

Samhällsplanerare

Katrin Sahlqvist

Samhällsutvecklingskontoret

0340-880 00

katrin.sahlqvist@varberg.se

Självservice & blanketter