Parkeringsskiva

I Varbergs kommun får du parkera gratis på kommunala parkeringar, så länge du har en p-skiva som kan köpas i många butiker.

Systemet med parkeringsskiva, eller p-skiva, bygger på att den som parkerar behöver känna till och följa de regler som finns och vara noga med att använda p-skivan rätt. På många p-skivor står reglerna angivna på baksidan. Reglerna återfinns också i Trafikförordningen.

P-skivor finns att köpa i många affärer och kostar cirka 15 kronor. Om du inte har någon p-skiva räcker det med en handskriven lapp där du anger tid enligt regelverket. Du kan också använda p-skiva från någon annan ort.

Motorcykel och EU-moped behöver av praktiska skäl inte använda p-skiva men i övrigt gäller samma regler, såsom parkeringstid.

Parkeringsskiva

Regler för parkeringsskiva

  • Ställ in tiden på den närmast följande halvtimmen räknat från den tidpunkt då du parkerar bilen.
  • Om du parkerar innan tidsbegränsningen börjar ska du ställa in klockslaget för tidsbegränsningens början om fordonet ska stå kvar efter denna tidpunkt. Om du till exempel parkerar klockan 7.30 på en plats som har tidsbegränsning från kl. 9 ställer du in p-skivan på kl. 9.
  • Parkeringstiden får inte överskrida den för platsen längst tillåtna tiden.
  • Skivan ska placeras framtill i eller, om detta inte är möjligt, på fordonet med p-skivan väl synlig och läsbar utifrån.
  • Du får endast använda en p-skiva per parkeringstillfälle.
  • Parkeringsskiva eller motsvarande behöver inte användas om fordonet endast är parkerat under tid när tidsbegränsning inte råder.

Tillfällig parkeringsskiva

Rita ut tim- samt minutvisare för den tidpunkt du parkerade, avrunda till närmast följande halvtimme. Vid parkering innan tidsbegränsningen börjar ska du markera det klockslag som gäller för tidsbegränsningen.

Placera den tillfälliga p-skivan i vindrutan tydligt läsbar utifrån.

Ingen p-skiva i parkeringshusen

I parkeringshusen behöver du ingen p-skiva. Här finns ett digitalt system som läser av bilens registreringsskylt vid in- och utfart, detta startar och avslutar din parkeringstid automatiskt. Det enda du behöver hålla koll på är tiden du anlände och hur länge du får lov att parkera på platsen du har valt. Observera att det kan vara olika tidsangivelser för olika våningsplan i parkeringshusen. Mer information:

Varbergsfastighets.se/parkering Länk till annan webbplats..

Trafikförordningen

Som trafikant har man skyldighet att ha kännedom om gällande regler när man tar sig fram i trafiken. I Transportstyrelsens broschyr hittar du enkel och bra information:

Stanna och parkera. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För detaljerad information, se Trafikförordningen kap 3 §47-57 för reglerna för stannande och parkering.

Publicerad den:

Senast Ändrad: