Fritidsstipendier

Varbergs kommun delar årligen ut fritidsstipendier. Det utdelas också hedersplakett till person som utövat eller främjat kultur- eller fritidsverksamhet med anknytning till kommunen samt ett jämställdhetspris som ska främja jämställdhetsarbetet i Varberg. 

Förslag till stipendiat kan göras av enskilda eller av sammanslutningar. Kultur- och fritidsnämnden kan själva föreslå mottagare av stipendium. Stipendiaten bör ha sin huvudsakliga verksamhet i Varbergs kommun.

Nominering

Sista dag för ansökan är den 21 mars.  Ansökan görs digitalt, via e-tjänst:

Utdelning på nationaldagen

Utmärkelserna delas ut på nationaldagen den 6 juni varje år i samband med firandet av nationaldagen i Societetsparken, Varberg. Utmärkelserna består dels av ett penningstipendium, dels av en hedersplakett.

2023

Tindra Dalmyr

Brottning

2022

Doris Theander

Friidrott

2021

Filip Olsson

Motocross

Åkulla Skidallians

2020

André Eriksson

Mountainbike

2019

Ida Kjernholm

Volleyboll

2018

Sebastian Norberg

Triathlon

 

Kommunens hedersplakett

Hedersplaketten utdelas till person som på ett berömvärt sätt utövat eller främjat fritidsverksamhet med anknytning till Varbergs kommun.

2023

Lisbeth Wennerström

För sitt engagerade arbete med att få människor i rörelse. Lisbeth är en eldsjäl som verkar i kommunens ytterkanter och genom åren engagerat sig för både fotbollsskola och sittgympa för äldre. Med det sociala engagemanget i förgrunden är hon väl värd att uppmärksammas för sitt långa och trogna arbete för folkhälsan.

2022

Mikael Bengtsson

För sitt brinnande engagemang i föreningen Ju-jutsu Fighting. Mikael är en eldsjäl som under många år lagt stora delar av sin fritid på att stötta barns och vuxnas intresse för sporten ju-jutsu. Hans erfarenhet och kunskap gör honom till en fantastisk ledare för både elitidrottare och motionärer.

2021

Göran Karlsson, Sunvära SK

För sitt unika föreningsarbete som gjort stor skillnad för bandyns utveckling. I mer än sextio år har Sunvära SK:s starke man Göran Karlsson suttit i föreningens styrelse och varit drivande i att utveckla verksamheten till att bli modern och jämlik samt hålla en hög teknisk kvalitet. Han har också arbetat hårt med att lyfta Sjöaremossen som ett viktigt rekreationsområde och även varit aktiv i Isbaneföreningen. Under Göran Karlssons ledning har Sunvära SK utvecklats till att bli en av Sveriges finaste bandyföreningar med en verksamhet för alla.

2020

Ingela Tufvesson

För sitt mångåriga och hängivna arbete inom Rolfstorps Gif. Ingela har varit ledare för aktiva tävlande gymnaster, motionärer och barn med funktionsvariationer samt lett grupper med ”gubbagympa”; allt enligt devisen ”alla är välkomna”. Hennes engagemang har inspirerat många barn och unga att satsa på gymnastiken och bidragit till att främja gemenskap och folkhälsa i Rolfstorp och Varbergs kommun.

2019

Adnan Bainca

För att han med stort engagemang uppmuntrat barn och unga i Varbergs kommun att ”lira boll” efter sina egna förutsättningar. Adnans initiativ till och arbete med föreningen Unite People har gett många möjlighet till gemenskap och ett socialt sammanhang genom fotbollen.

2018

Jessica och Patric Axheden

För sitt långvariga och hängivna arbete inom karateklubben Kokoro-Kai Dojo. Jessica och Patric Axheden har under snart tre decennier drivit och utvecklat föreningen samt fungerat som engagerade tränare till förmån för hundratals barn och unga i Varbergs kommun.

Publicerad den:

Senast Ändrad: